Inzicht in slimme en schone mobiliteit met nieuw multimodaal verkeersmodel Groene Metropoolregio

Project

Station Arnhem

Een model dat zowel inzicht geeft in verkeersstromen zoals auto's, fietsers en openbaar vervoer als in de invloed van andere mobiliteitsontwikkelingen zoals hubs en slimme mobiliteit. Dat is het nieuwe multimodale verkeersmodel dat we hebben ontwikkeld voor de Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Inzicht in gevolgen voor bereikbaarheid

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen staat zoals veel andere regio's voor grote opgaves op het gebied van woningbouw. Zo worden er voor 2025 ruim 20.000 woningen gerealiseerd in de regio. Daar komen nog extra ontwikkelingen bij wanneer de regio de plannen uit de Verstedelijkingsstrategie 2040 bekend maakt. Al deze plannen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio. Zo blijkt uit doorrekeningen dat alleen al door de op dit moment geplande ontwikkelingen het autoverkeer van en naar Arnhem en Nijmegen vast zal lopen. Daarom zet de regio in op slimme en schone mobiliteit, zoals openbaar vervoer, fiets en hubs. 

Maar hoe weten we of het bestaande netwerk al deze ontwikkelingen wel kan faciliteren? En welke oplossingen zijn nodig om bereikbaarheid van de regio ook in de toekomst te garanderen? Het nieuwe multimodale verkeersmodel dat wij hebben ontwikkeld, voorziet de regio met de juiste inzichten. Daarnaast geeft het inzicht in het effect van andere beleidsmaatregelen op de bereikbaarheid. Via OmniTRANS Analytics zijn de uitkomsten van het model bovendien op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier te bekijken.

Oplevering van het multimodale model

Op 10 juni 2022 werd het verkeersmodel symbolisch overhandigd door Helga Witjes (gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie Gelderland) aan Lucien van Riswijk (bestuurder van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) tijdens het Regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. “Dit model helpt ons om te werken aan een bereikbaar Gelderland met slimme en schone mobiliteit. Een mooi resultaat van samenwerking!”, aldus Witjes.

Oplevering verkeersmodel Arnhem-Nijmegen

Overhandiging van het model

Opdrachtgever: Groene Metropoolregio
Jaar: 2021 - 2022