Steeds vaker en op steeds meer plekken staat onze mobiliteit onder druk. In onze zoektocht naar oplossingen voor knelpunten stellen we als maatschappij bovendien steeds hogere eisen. Niet enkel bereikbaarheid, maar ook duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid spelen een steeds grotere rol in de invulling van onze infrastructuur.

Als adviseur verkeersmanagement sta ik vaak aan de wieg van oplossingsrichtingen voor knelpunten. Ik zoek graag naar slimme invullingen voor nieuwe infrastructuur, maar ook het zoeken naar mogelijkheden om bestaande infrastructuur beter te benutten geeft mij energie.

Vanuit mijn specialistische kennis over simulatiemodellen, verkeersmanagementprincipes en verkeersregelingen realiseer ik beslisinformatie op maat. Ik breng effecten van oplossingsrichtingen of optimalisaties graag letterlijk ‘in beeld’ - iets waar simulatiemodellen en data-analyse me bij helpen. Op basis van deze informatie help ik onze klanten graag om hun besluiten te onderbouwen en te beargumenteren. Daarbij verlies ik de bovenliggende doelstellingen en de belangen van verschillende stakeholders niet uit het oog. Juist deze aspecten bepalen namelijk het succes van een project. Tijdens een project werk ik daarom graag samen. Met u als klant, maar zeker ook samen met mijn collega’s die mijn advies vanuit hun eigen expertises nóg beter laten aansluiten op onze klanten.

In Goudappel heb ik een werkgever gevonden die mij de ruimte biedt om mijzelf te ontwikkelen en om bij te dragen aan een mooiere toekomst. Omdat een ‘mooie’ toekomst subjectief is en voor iedereen verschilt, betekent dit in de praktijk vaak lastige keuzes. Bij Goudappel tref ik gelukkig collega’s met de juiste kennis en ervaring om mij te helpen bij het geven van de juiste adviezen. Bovendien kan ik in mijn werk via innovatieve projecten bijdragen aan de mobiliteitssystemen van de toekomst.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Leon