Afwikkelingsvraagstukken bij grote woningbouwprogramma’s, wegreconstructies of andere ontwikkelingsgebieden. Dat is waarvoor opdrachtgevers bij mij terecht kunnen.

Mijn toegevoegde waarde is daarbij dat ik zowel door de ogen van de opdrachtgever als de weggebruiker probeer te kijken. Wat verwacht de opdrachtgever van mij en hoe realiseer ik dit? En is wat de opdrachtgever mij vraagt ook echt hetgeen waar hij of zij naar op zoek is? Mijn eigen doel moet immers aansluiten bij het doel van mijn opdrachtgevers. En dat doel zou eigenlijk altijd moeten zijn om de weggebruiker beter en veiliger door het netwerk te laten verplaatsen.

Ik focus me dus op het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid voor de weggebruiker. Het is fijn dat ik daar door mijn werk bij Goudappel een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Mark