3 ontwikkelpunten voor verkeersmodellen om relevant en betrouwbaar te blijven

Verkeersmodel OmniTRANS Horizon

Verkeersmodellen zijn veelgebruikte tools om de effecten van beleidsmaatregelen vooraf in te schatten. Maar deze modellen zijn gebaseerd op mobiliteitsgedrag uit het verleden en ons mobiliteitsgedrag verandert. Hoe blijven verkeersmodellen relevant en betrouwbaar? Daarover schreven we een whitepaper.

Veranderend mobiliteitsgedrag

Beleidsmakers zijn continu bezig met het in banen leiden van mobiliteitsstromen. Verkeersmodellen zijn hierbij veelgebruikte tools om de effecten van beleidsmaatregelen vooraf in te schatten. Maar deze modellen zijn gebaseerd op mobiliteitsgedrag in het verleden en ons mobiliteitsgedrag verandert. Steeds meer mensen werken thuis en winkelen online en nieuwe mobiliteitsconcepten groeien in rap tempo.

Traditionele verkeersmodellen voldoen dus niet meer en dat versterkt de roep om een nieuwe generatie modellen. Hoe blijven verkeersmodellen relevant en bruikbaar? We schreven er een whitepaper over waarin we omschrijven welke drie belangrijke ontwikkelpunten we zien, ook wel de drie D's:

  1. Doelgroepen
  2. Deelmobiliteit
  3. Data

Weten wat we daarmee bedoelen? Vraag het whitepaper hieronder aan.

Whitepaper Transities in Verkeersmodellen aanvragen