Logistiek

Logistiek.png

Logistiek heeft een enorme toegevoegde waarde voor Nederland. Het is een sector die werk biedt aan veel mensen, de arbeidsproductiviteit ligt hoog en de sector biedt kansen om te fungeren als motor voor duurzame, economische groei. Goederenvervoer is onlosmakelijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem. Logistiek bevindt zich altijd en overal om ons heen: door de lucht, per spoor, via de weg of over water.

Zicht op logistiek

Om effectieve maatregelen op het vlak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te nemen is het relevant om zicht te hebben op logistiek. Denk daarbij aan zicht op routes, afstanden, type voertuigen en verblijfstijd. Goudappel beschikt over diverse instrumenten om logistiek in beeld te krijgen. Zo werken we aan een aparte bestel- en vrachtmodellering voor het regionale en nationale netwerk. En voor gebieds- en locatieontwikkeling beschikken we over kengetallen waarmee we een realistische inschatting maken van laad- en losbewegingen.

Effect van stadsdistributie

Bevoorradingsverkeer draagt in beperkte mate bij aan de hoeveelheid verkeer op de infrastructuur. Daarom is het relevant om te kijken naar andere beleidsdoelstellingen en effecten dan alleen vertraging op het wegennet. Denk aan de lokale impact zoals ruimte, geluid en uitstoot, maar ook aan verkeersveiligheid bij interactie met andere verkeersdeelnemers. Onze experts werken daarom naast woongebieden ook vaak in centrum- en werkgebieden. Zo kunnen we in ontwerpvraagstukken zorg dragen voor een veilige en gezonde omgeving waarbij we ook rekening houden met bevoorrading.

Maatregelen in samenhang met sector

Het simpelweg afsluiten van een gebied belemmert bevoorrading en daarmee ook in hoeverre gebieden een aantrekkelijke plek zijn voor voorzieningen. Het is dus belangrijk dat stimulerende maatregelen ten behoeve van leefkwaliteit en verkeersveiligheid in lijn lopen met ontwikkelingen in de logistieke sector, zodat partijen gezamenlijk optrekken. Maatregelen mogen best ongemakkelijk zijn, maar dienen altijd bereikbaar en haalbaar te zijn. Daarom houden we niet alleen rekening met grote ondernemingen, zoals Albert Heijn, maar juist ook met het lokale MKB.

Lees meer over logistiek

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

We gaan graag met u in gesprek over de rol van logistiek in uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op met Nick

Bekijk ook deze thema's

 • Verkeersveiligheid

  Iedereen heeft het recht om veilig thuis te komen. Daarom werken we iedere dag aan een veiliger Nederland.

  /nl/themas/verkeersveiligheid
 • Openbaar vervoer

  Een goede combinatie met de fiets: het openbaar vervoer. Welke potentie biedt het ov ons?

  /nl/themas/openbaar-vervoer
 • Hubs en MaaS

  Hubs en ook Mobility-as-a-Service krijgen steeds meer vorm. Wie gaat voor succes, kiest voor een integrale aanpak.

  /nl/themas/hubs-maas