Verkeersafwikkeling

Bij de ontwikkeling van iedere locatie, is het essentieel te kijken naar de verkeersafwikkeling. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn het bepalen van de hoeveelheid nieuw verkeer die zal ontstaan, en natuurlijk het in kaart brengen van het huidige verkeersaanbod op de locatie. Ook het beoordelen van de wijzigingen in de relatie vorm, functie en gebruik van wegen is van belang. Tot slot is het noodzakelijk het kwaliteitsniveau van de doorstroming te analyseren.

Verkeersafwikkeling

Correcte duiding van het verkeersaanbod

Juist als het bij projecten gaat om méér dan alleen de standaardberekeningen, dus afwegingen en nuanceringen, achtergronden en mogelijke redenen tot afwijking van de kencijfers, bent u bij ons aan het juiste adres. Alleen al door de hoeveelheid projecten die onze adviseurs uitvoeren is onze kennis volledig en up-to-date. Dit blijkt ook uit het feit dat Goudappel inhoudelijk verantwoordelijk is geweest voor het opstellen van de landelijke richtlijnen over verkeersgeneratie (zoals opgenomen in CROW-publicaties 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen, 305 ‘Verkeersgeneratie leisure’ en 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.

Modelleren van de nieuwe situatie

Vervolgens speelt de vraag of het verkeer in de ‘nieuwe situatie’ met een voldoende kwaliteitsniveau afgewikkeld kan worden. Hiervoor toetsen wij deze aan relevante richtlijnen en normen, en maken wij ook gebruik van analyses met gerichte software, zoals OmniTRANS, om effecten van ontwikkelingen modelmatig te kunnen doorrekenen. Ook de door Goudappel ontwikkelde ‘wegenscan’, voor het meer in detail beoordelen van de relatie tussen vorm, functie en gebruik van wegen, wordt vaak toegepast. Maar we maken bijvoorbeeld ook gebruik van het softwarepakket VISSIM. Hiermee maken we verkeerssimulaties die de werkelijkheid, zowel huidig als toekomstig, bijna perfect weergeven met auto’s, fietsers, voetgangers, verkeersregelinstallaties (de ’verkeerslichten’), etc. Hiermee kunnen we vervolgens verschillende kruispuntontwerpen, verkeersregelingen, en zelfs parkeerterreinen en -garages dynamisch simuleren en toetsen.

Lees ook meer over "het Gouden Regelen", onze totaaloplossing voor verkeerslichten.

Maatwerk

Wat onze toetsing bijzonder maakt is dat we maatwerk leveren. Normen zijn normen, maar richtlijnen moeten naar onze mening worden geïnterpreteerd op basis van bijvoorbeeld de projectlocatie (Rotterdam of Raalte), specifieke omstandigheden (bedrijventerrein of woonwijk), duur van de problematiek (een half uur in een twee uur durende spitsperiode of gedurende de hele dag), etc. Juist deze interpretaties vormen de sleutel tot de oplossing waar wij u als Goudappel graag aan helpen.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersafwikkeling.

Neem contact op