Verkeerskundig ontwerpen

Verkeerskundig ontwerp

Onder een 'verkeerskundig ontwerp' verstaan wij een ontwerp dat voldoet aan de vigerende normen en richtlijnen, en daardoor goed berijdbaar en veilig is voor alle typen weggebruikers. We maken onderscheid in verkeerskundig ontwerpen voor parkeren en voor verkeer.

Parkeren

Na het in kaart brengen van de parkeerbehoefte in een bepaald gebied, is het van belang te weten of de benodigde parkeerbehoefte fysiek inpasbaar is. Om hierop een antwoord te geven, vertalen we de benodigde parkeerbehoefte naar een integraal ontwerpvoorstel zoals parkeren op maaiveld en/of een gebouwde parkeervoorziening. Als basis voor het opstellen van het ontwerp van een parkeervoorziening, hanteren wij de NEN 2443 ‘parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’. We kunnen een bestaand ontwerpvoorstel ook voor u toetsen aan de NEN 2443 en vervolgens in overleg met de architect komen tot verbetervoorstellen.

Verkeer

Om het verkeer als gevolg van een gebiedsontwikkeling, veilig te kunnen afwikkelen, bepalen we de benodigde verkeersruimte. Vervolgens bekijken we of deze ruimte buiten op straat beschikbaar is. We vertalen de theoretisch bepaalde benodigde verkeersruimte naar een verkeerskundig ontwerp dat voldoet aan de vigerende normen en richtlijnen. Zaken die een belangrijke rol spelen bij het opstellen van het verkeerskundige ontwerp zijn:

Door een ontwerp op al deze elementen te toetsen, en door rekening te houden met alle verkeersgebruikers, zorgen we voor een ontwerp dat het verkeer daadwerkelijk kan afwikkelen en dat tevens veilig is voor alle typen gebruikers. We maken hierbij gebruik van CurSim, de door ons zelf ontwikkelde software voor rijcurvesimulaties.

Lees meer over CurSim

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeerskundig ontwerpen.

Neem contact op met Robert