Verkeersafwikkeling

Verkeersafwikkeling

Bij de ontwikkeling van locaties, is het essentieel om te kijken naar verkeersafwikkeling. Het effect van gebiedsontwikkelingen op verkeersafwikkeling maken we inzichtelijk door middel van (detail)berekeningen, simulaties en toetsing aan normen. We ondersteunen zo bij iedere fase van een gebiedsontwikkeling: van de eerste verkenning tot aan het definitieve ontwerp.

Inzicht in gevolgen gebiedsontwikkeling

Bij het beoordelen van de gevolgen van gebiedsontwikkelingen op verkeersafwikkeling richten we ons op de volgende vragen:

  • Hoe ziet het huidige verkeersbeeld op en rondom de locatie er uit?
  • Hoeveel nieuw verkeer ontstaat er?
  • Wat betekent dat voor de (kwaliteit van de) doorstroming?
  • Verandert de relatie tussen vorm, functie en gebruik van wegen?

Modelleren van de nieuwe situatie

Het gaat om de vraag of het verkeer in de ‘nieuwe situatie’ voldoende veilig en met een voldoende kwaliteitsniveau afgewikkeld kan worden. We toetsen de nieuwe situatie aan relevante richtlijnen en normen. Om effecten van ontwikkelingen modelmatig te kunnen doorrekenen, maken we gebruik van analyses met gerichte software, zoals OmniTRANS.

Om (verandering van) de relatie tussen vorm, functie en gebruik van wegen in detail te beoordelen, gebruiken we daarnaast de door onszelf ontwikkelde ‘Wegenscan’. We maken ook gebruik van het softwarepakket VISSIM. Hiermee maken we verkeerssimulaties die de werkelijkheid - zowel huidig als toekomstig - bijna perfect weergeven (inclusief auto’s, fietsers, voetgangers en verkeersregelinstallaties). Op deze manier maken we dynamische simulaties van kruispuntontwerpen, verkeersregelingen, en zelfs parkeerterreinen en -garages. Ook toetsen we deze aan richtlijnen en normen.

Gouden Regelen: totaaloplossing voor verkeerslichten

Geloofwaardige regeling, betere doorstroming en toetsing aan richtlijnen.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Meer dan alleen berekeningen

Juist als het bij projecten gaat om méér dan alleen de standaardberekeningen, dus afwegingen en nuanceringen, achtergronden en mogelijke redenen tot afwijking van de kencijfers, bent u bij ons aan het juiste adres.

Up-to-date kennis

Alleen al door de hoeveelheid projecten die onze adviseurs uitvoeren is onze kennis volledig en up-to-date. Dit blijkt ook uit het feit dat Goudappel inhoudelijk verantwoordelijk is geweest voor het opstellen van de landelijke richtlijnen over verkeersgeneratie (zoals opgenomen in CROW-publicaties 272 'Verkeersgeneratie voorzieningen', 305 'Verkeersgeneratie leisure' en 381 'Toekomstbestendig parkeren’).

Maatwerk

Wat onze toetsing bijzonder maakt is dat we altijd maatwerk leveren. Normen zijn normen, maar interpretatie van de richtlijnen wordt naar onze mening beïnvloedt door de situatie. Elementen die daarbij een rol bij spelen, zijn bijvoorbeeld de:

  • projectlocatie: gaat het om Rotterdam of Raalte?
  • specifieke omstandigheden: een bedrijventerrein kent andere uitdagingen dan een woonwijk
  • duur van de problematiek: gaat het om een half uur in een twee uur durende spitsperiode of gedurende de hele dag?

Juist die interpretaties vormen de sleutel tot de oplossing waar we u graag bij helpen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw verkeersafwikkelingsvraagstukken.

Neem contact op met Frank