Gouden Regelen: totaaloplossing voor verkeerslichten

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Het Gouden Regelen is onze totaaloplossing voor verkeerslichten, bestaande uit innovatieve gecertificeerde verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie. Vanuit de wensen van de wegbeheerder en de verwachtingen van de weggebruiker, ontzorgen we met een optimale en zo flexibel mogelijke maatwerkoplossing. Met als resultaat een verkeersveilige situatie, een goede doorstroming, en een geloofwaardige regeling. Het Gouden Regelen is toepasbaar in zowel intelligente VRI's als in reguliere VRI's waardoor alle kruispunten met verkeerslichten kunnen profiteren van een geoptimaliseerde verkeersafwikkeling.

De software is ontwikkeld op basis van jarenlange kennis en ervaring van Goudappel op het gebied van verkeers(regel)kunde en verkeersveiligheidsprincipes. Hierdoor ontstaat een inzichtelijk verkeersafwikkelingssysteem gebaseerd op een combinatie van theorie, praktijkervaring en optimalisatie-algoritmes. Het Gouden Regelen beschikt over een iVRI-certificaat waardoor we inspelen op de ontwikkelingen die het innovatieve programma “Talking Traffic” ons biedt. Via in-car apps kunnen weggebruikers efficiënter beslissingen nemen door betrouwbare verkeersinformatie. Bestuurders ontvangen informatie, zoals snelheidsadvies, opengestelde of afgesloten rijstroken of resterende groen- of roodtijden bij verkeerslichten.

Bijdragen aan verduurzaming en bereikbaarheid

De grootste uitdaging van het moment is het verduurzamen van onze maatschappij. Steeds meer mensen wonen in een stedelijke omgeving en dat zorgt voor meer verplaatsingen. De beschikbare ruimte op onder andere kruispunten moeten we daarom beter benutten. Modaliteiten die hieraan bijdragen, zoals openbaar vervoer, fiets en voetgangers, dienen we te bevorderen. Met het Gouden Regelen zorgen we zowel voor verduurzaming van het verkeer, als voor een betere doorstroming. Het geeft de wegbeheerder invloed op modaliteitsniveau en optimaliseert en prioriteert automatisch op basis van de doelstellingen die worden meegegeven.

Het Gouden Regelen uitgelegd

De belangrijkste kenmerken van het Gouden Regelen

 • Het Gouden Regelen is méér dan (i)VRI software. Het is een maatwerkoplossing die gebruik maakt van generieke modules en de brede kennis en kunde van Goudappel. Het is een totaalpakket van analyseren, adviseren, realiseren, ondersteunen en vooral ontzorgen. Het is daarmee geschikt voor zowel grote als kleinere gemeenten.
 • De algoritmes zijn begrijpelijk en toegankelijk, waardoor de wegbeheerder volledige controle heeft over het verkeerslicht en eenvoudig kan inspelen op veranderende beleidsdoelen.
 • Het instellen van de regeling, het koppelen aan dynamisch verkeersmanagement maatregelen (DVM) of aan DVM-scenario's is eenvoudig te sturen via CCOL-parameters. Het functioneel beheer is daarmee goed inpasbaar in de bestaande werkprocessen van wegbeheerders.
 • De regeling is adaptief, heeft weinig verkeerskundig onderhoud nodig, en is daarmee kosteneffectief.

De effecten van het Gouden Regelen in het verkeersbeeld

Implementatie van het Gouden Regelen biedt verschillende voordelen voor zowel wegbeheerders als weggebruikers:

Voordelen voor wegbeheerders: 

 • Ontzorging door een betrouwbare maatwerkoplossing passend bij uw lokale situatie.
 • Zowel ondersteuning bij het inrichten van (i)VRI's als bij het monitoren hiervan.
 • Betere aansluiting van de verkeersafwikkeling op uw beleidskaders. Met het Gouden Regelen past u gemakkelijk parameters aan en ondersteunt u beleidsdoelen.
 • Een verbeterde prioritering van alle doelgroepen zoals fiets, openbaar vervoer, zware vrachtwagens en hulpdiensten.

Voordelen voor weggebruikers:

 • Een betere doorstroming, minder wachttijd en geloofwaardige verkeerssituaties.
 • Het besparen van brandstof door efficiënter rijden.

Met inzet van het Gouden Regelen neemt het comfort en de verkeersveiligheid voor weggebruikers toe, en profiteert de omgeving van minder overlast zoals CO₂-uitstoot, en een betere bereikbaarheid.

Het Gouden Regelen bestaat uit de volgende drie modules:

OmniFlex: module voor lokale optimalisatie

 • Optimaliseren van de groentijden, afgestemd op verschillende doelgroepen en passend bij de dynamiek van het verkeersaanbod. Dit om zowel incidentele als structurele variaties op te vangen.
 • Optimaliseren van de richtingen die als eerstvolgende groen krijgen. Dit lichtbeeld past bij het actuele verkeersaanbod en wordt per richting en modaliteit geoptimaliseerd om de beleidsdoelen van de wegbeheerder te behalen.
 • Slim gebruiken van detectie door verkeersdeelnemers in ons virtuele wereldbeeld bij te houden. Dit kan ook informatie van andere kruispunten omvatten.

OmniFlow: module voor netwerk optimalisatie

 • De basis wordt gevormd door vooraf geoptimaliseerde scenario's voor het netwerk, aansluitend bij het gebruik in het netwerk en de ontwerpeisen voor de diverse doelgroepen.
 • De optimale doorstroming bepalen op het best toepasbare scenario voor alle richtingen en doelgroepen in het gehele netwerk.
 • Bij de afwegingen wordt rekening gehouden met de doelstellingen van de wegbeheerder en de actuele situatie in het netwerk, zoals drukte.
 • Slim gebruiken van detectie door verkeersdeelnemers in ons virtuele wereldbeeld bij te houden. Dit kan ook informatie van andere kruispunten omvatten.

OmniConnected: module voor invulling van de iVRI van Talking Traffic use cases “Informeren”, “Prioriteren” en “Optimaliseren”

 • De toevoeging van Talking Traffic data in ons virtuele wereldbeeld leidt tot een verdere doelgroep- en beleidsgerichte optimalisatie van de OmniFlex en OmniFlow modules. Met name de herkenbaarheid van fietsers, nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer is hierbij belangrijk.
 • Volledig gecertificeerd conform de standaarden en eisen van Talking Traffic voor de afhandeling van CAM-, SRM- en SSM-berichten.

Het Gouden Regelen in de praktijk

  We passen het Gouden Regelen inmiddels landelijk toe voor onze opdrachtgevers. Wegbeheerders (bij het Rijk, provincies en gemeenten), aannemers en weggebruikers zijn enthousiast. Bekijk hieronder enkele voorbeelden van de implementatie van het Gouden Regelen in de praktijk en lees meer over de ervaringen van onze opdrachtgevers.

  Maatwerk

  Om de leefomgeving daadwerkelijk te verbeteren, is het van belang om in elke situatie te zoeken naar de beste oplossing die zorgt voor de optimalisatie van verkeersveiligheid, doorstroming en geloofwaardigheid. Maatwerk begint bij uw wensen en het analyseren van de locatie. Door onze kennis en kunde van alle benodigde werkzaamheden, kunnen we u volledig en integraal helpen en adviseren bij ieder vraagstuk op het gebied van (i)VRI's. Hierdoor neemt u in iedere processtap, van ontwerp tot beheerfase, altijd de juiste keuze.

  Meer weten?

  Op zoek naar een maatwerkoplossing voor het inzichtelijk, beheersbaar en beïnvloedbaar afwikkelen van verkeer?

  Neem contact op met Luc