Flexibele verkeersafwikkeling in Oss met extra prioritering voor fietsers

Project

Gouden Regelen Oss

Twee kruispunten in elkaars invloedssfeer met een relatief nieuwe regelapplicatie maar software waarin voorgestelde wijzigingen niet doorgevoerd kunnen worden. Met dat probleem zat de gemeente Oss. In hun zoektocht naar een flexibele maatwerkoplossing met extra aandacht voor de fietser, schakelde de gemeente onze hulp in.

Onvoldoende functioneren

De kruispunten 15 aan de Julianasingel – Ruwaardsingel – Saal van Zwanenbergsingel en 16 aan de Julianasingel – Nieuwe Hescheweg in Oss worden gebruikt door verschillende doelgroepen (auto, bus en fiets) en liggen in elkaars invloedssfeer. Ook kruist een belangrijke fietsroute kruispunt 16. Daarnaast heeft dit kruispunt interne koppelingen voor autoverkeer.

Genoemde kruispunten zijn vier jaar geleden volledig gerenoveerd. Beide verkeersregel­installaties zijn  voorzien van nieuw buitenwerk en automaten en de regelapplicaties zijn destijds nieuw geschreven en in de tussen­tijd geëvalueerd. Bij deze evaluatie (door een extern bureau) bleken de voorgestelde wijzigingen echter niet doorgevoerd te kunnen worden in de software van de automaten. Daardoor functioneren beide verkeers­lichtenregelingen niet langer zoals bedoeld.

Om dit probleem op te lossen, vroeg de gemeente Oss ons om de verkeersafwikkeling opnieuw te beschouwen vanuit de filosofie van het Gouden Regelen (onze totaaloplossing voor verkeerslichten) en vanuit hier twee nieuwe regelapplicaties te schrijven.

Kruispunt 15 + 16 Oss

De twee kruispunten in Oss waar het om gaat

Onze aanpak: observatie, analyse, programmeren en inregelen

Een belangrijk onderdeel van onze Gouden Regelen aanpak is een scan van de situatie op straat, door middel van een observatie tijdens de verschillende spits- en dal-perioden. Deze observatie maakt duidelijk welke optimalisaties nodig zijn om de verkeersafwikkeling van alle modaliteiten te optimaliseren.

Ons totale optimalisatieonderzoek in Oss bestond uit:

  • een straatobservatie vooraf
  • een grondige kruispuntanalyse met cocon inclusief rapportage met te maken keuzes 
  • programmeren en uitvoerig testen van de regelingen, FAT, SAT
  • afstemming met de fabrikant van warmtecamera’s
  • opname van de gewijzigde regelingen en kruispuntplaatjes in verkeer.nu en
  • inregelen en op basis hiervan aanpassen van verschillende parameters zodat deze op juiste wijze bij het straatbeeld passen en de regelingen nog optimaler functioneren

Extra prioritering fietsers

Om fietsers op de fietsroute langs kruispunt 16 beter te kunnen faciliteren, heeft de gemeente Oss aan de fabrikant de opdracht gegeven om warmtecamera’s op de route te plaatsen. Op deze manier worden fietsers eerder en beter gedetecteerd. Deze detectie is opgenomen in onze aanpak door middel van de Omniflex-module uit het Gouden Regelen. Fietsers worden extra geprioriteerd op het moment dat groepen fietsers worden gedetecteerd. Zo krijgen fietsers sneller groen en wordt dit verlengd indien nodig.

Eerder gebruikten we onze Gouden Regelen aanpak om 8 VRI's in Oss toekomstbestendig te maken. Lees hier meer over dat project.

Het resultaat: een geoptimaliseerde verkeerssituatie

Door inzet van het Gouden Regelen en de softwaremodule Omniflex is de verkeerssituatie zichtbaar geoptimaliseerd. De wachttijden zijn zeer gering, er is continu rijdend verkeer aanwezig (mede door de niet vastgelegde volgorde van het afhandelen van de verschillende richtingen) en voor fietsers werkt de camerafunctionaliteit zichtbaar positief.

Zowel de gemeente als gebruikers zijn dan ook zichtbaar tevreden met deze extra faciliteiten, bleek na een evaluatie (inclusief inregelsessie) van beide kruispunten op straat (een standaardonderdeel van onze aanpak).

“Na de toepassing van het Gouden Regelen, zorgt de innovatieve regelsoftware Omniflex voor een flexibele verkeersafwikkeling in de bestaande verkeersregelautomaten. De verkeersafwikkeling na een KAR ingreep en de implementatie van de cameradetectie voor fietsers laat duidelijk de flexibiliteit en geloofwaardigheid van de regeling zien. De doorstroming op beide kruispunten is zichtbaar verbeterd”.

Gemeente Oss

Opdrachtgever: Gemeente Oss
Jaar: 2022