VRI's in Oss toekomstbestendig dankzij Gouden Regelen

Project

iVRI

Het Gouden Regelen is onze totaaloplossing voor verkeerslichten en bestaat uit innovatieve verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie. We hebben het Gouden Regelen al bij meerdere opdrachtgevers geïmplementeerd, waaronder bij acht VRI's in de gemeente Oss.

Voor de acht VRI's waar het omgaat had de gemeente Oss als doel een flexibele verkeerafwikkeling te realiseren, die meebeweegt met het wisselende verkeersaanbod en hiermee ook toekomstbestendig is op het moment dat slimme verkeerslichten worden geïmplementeerd. In een later stadium wil de gemeente Oss namelijk voldoen aan de Talking Traffic-standaarden en de VRI's volledig in de keten laten functioneren. 

Lokale optimalisatie door OmniFlex-module

We hebben hier het Gouden Regelen geïmplementeerd in de vorm van de OmniFlex-module. Deze module voor lokale optimalisatie maakt het mogelijk om:

  • De toedeling van groentijd te optimaliseren, afgestemd op verschillende doelgroepen en passend bij de dynamiek van het verkeersaanbod. Dit om zowel incidentele als structurele variaties op te vangen.
  • Richtingen die als eerstvolgend groen krijgen te optimaliseren. Dit lichtbeeld past bij het actuele verkeersaanbod en wordt per richting en modaliteit geoptimaliseerd om de beleidsdoelen van de wegbeheerder te behalen.
  • Slim gebruik te maken van detectie door verkeersdeelnemers in ons virtuele wereldbeeld bij te houden. Dit kan ook informatie van andere kruispunten omvatten.

Het eindresultaat: geloofwaardige en veilige verkeerslichtregelingen

Met het Gouden Regelen is de verkeersafwikkeling in Oss verbeterd en zijn geloofwaardige en veilige verkeerslichtregelingen op straat geïmplementeerd. De wachttijden en verliestijden op straat zijn zichtbaar lager en conform een reactie van de gemeente Oss functioneren de regelingen snel en begrijpelijk. Herman Meelenhorst van de gemeente Oss zei hierover het volgende:

“Met het Gouden Regelen benutten we de maximale capaciteit van de huidige en nieuwe regelinstallaties voor doorstroming, geloofwaardigheid en veiligheid, waardoor het VRI areaal in Oss toekomstbestendig wordt en dit door regelmatige optimalisaties ook blijft.” Herman Meelenhorst (Gemeente Oss)

Opdrachtgever: Gemeente Oss
Jaar: 2020