Havenbedrijf Moerdijk ook in toekomst bereikbaar dankzij verkeerskundige analyses en VRI-ondersteuning

© foto: Port of Moerdijk | Paul Martens

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven en tweede containerhaven van Nederland. Doordat ruim 400 bedrijven de haven gebruiken en het werkgelegenheid biedt aan meer dan 19.000 mensen, is de haven belangrijk voor de Brabantse economie. Samen zorgen we ervoor dat de haven ook in de toekomst goed bereikbaar blijft: van initiatie tot implementatie van verkeers(regel)kundige vraagstukken en ondersteuning op het gebied van (i)VRI’s.

© foto: Port of Moerdijk | Paul Martens

Werken aan betere bereikbaarheid

Uit een eerdere studie die Goudappel uitvoerde, blijkt dat het haven- en industrieterrein Moerdijk op termijn steeds slechter bereikbaar wordt. De toegang tot het gebied heeft te weinig capaciteit. Daardoor krijgt zowel het verkeer naar als vanuit de haven moeite om het terrein vlot en veilig te bereiken en te verlaten. Uit onze analyses volgt dat vooral de infrastructuur van De Entree om deze reden verdubbeld moet worden. Dankzij simulaties toonden we aan dat ook aanvullende maatregelen nodig zijn op het gebied van dynamisch verkeersmanagement.

Van rotondes naar VRI’s

Daarnaast adviseerden we om op het westelijk deel van het haventerrein de 4 rotondes aan te passen naar 5 iVRI’s, omdat de rotondes in de toekomst het verkeer onvoldoende zouden kunnen verwerken. (i)VRI’s hebben een grotere verwerkingscapaciteit en kunnen het verkeer daarom beter verwerken. Op basis van onze analyses legden we uitgangspunten voor kruispuntontwerpen vast en werkten we deze uit tot (i)VRI schetsontwerpen. Deze zijn nu klaar voor verdere engineering.

Verkeerskundig advies over het Logistiek Park Moerdijk

Een andere ontwikkeling waar we bij betrokken zijn is het nieuwe Logistiek Park Moerdijk, dat via onder andere een Interne Baan voor vrachtverkeer verbonden zal zijn met het bestaande haven- en industrieterrein. We analyseerden hier de toekomstsituatie door middel van een microscopisch Vissim model. Onze analyses en het model leiden tot VRI-kruispuntontwerpen, die inmiddels zijn uitgewerkt. Op basis hiervan zijn ook de iVRI-regelapplicaties ontworpen voor 9 nieuwe iVRI’s op het terrein. We verzorgen hierbij alle iVRI-fasen: van analyse en ontwerp tot implementatie met testen (iFAT’s en iSAT’s) en inregelen.

Inzet van het Gouden Regelen

Voor ons werk op Port of Moerdijk gebruiken we het Gouden Regelen - onze totaaloplossing voor verkeerslichten. We passen binnen de software van het Gouden Regelen de verschillende modules toe: OmniFlex voor lokale optimalisatie en OmniFlow voor netwerkoptimalisatie. Aangezien de iVRI’s worden ontsloten naar UDAP, zijn deze ook voorzien van de module OmniConnected. Daarmee kunnen de iVRI’s functioneren volgens de standaard en eisen van Talking Traffic

Totaaloplossing voor verkeerslichten

Met het Gouden Regelen bieden we een maatwerkoplossing voor verkeerslichten: van gecertificeerde verkeersregelsoftware tot analyse, advies en implementatie.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Vroegtijdig nadenken belangrijk voor geloofwaardige regeling

De verschillende projecten tonen aan hoe belangrijk het is om vroegtijdig na te denken over verkeerskundige vraagstukken. De betrokkenheid aan het begin maakt het mogelijk om een goed basisontwerp te ontwikkelen waarmee het verkeer goed en vooral geloofwaardig geregeld kan worden.

“We werken zeer regelmatig en naar volle tevredenheid samen met Goudappel. Van vakkundige analyses, onderbouwde ontwerpen en adviezen tot zichtbare resultaten in onze infrastructuur – Goudappel speelt een belangrijke rol in onze plannen om haven- en industrieterrein Moerdijk nu en in de toekomst veilig bereikbaar te houden.”

Havenbedrijf Moerdijk

Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk
Jaar: 2023 - heden