VRI's in Oss toekomstbestendig dankzij flexibiliteit Gouden Regelen

Project

iVRI

Een flexibele verkeersafwikkeling die meebeweegt met het wisselende verkeersaanbod en klaar is voor het moment waarop slimme verkeerslichten volgens de Talking Traffic-standaarden worden geïmplementeerd. Vanuit die wens gingen we aan de slag voor acht VRI's in de gemeente Oss.

Lokale optimalisatie door OmniFlex-module

We hebben hier het Gouden Regelen geïmplementeerd in de vorm van de OmniFlex-module. Deze module voor lokale optimalisatie maakt het mogelijk om:

  • De toedeling van groentijd te optimaliseren, afgestemd op verschillende doelgroepen en passend bij de dynamiek van het verkeersaanbod. Dit om zowel incidentele als structurele variaties op te vangen.
  • Richtingen die als eerstvolgend groen krijgen te optimaliseren. Dit lichtbeeld past bij het actuele verkeersaanbod en wordt per richting en modaliteit geoptimaliseerd om de beleidsdoelen van de wegbeheerder te behalen.
  • Slim gebruik te maken van detectie door verkeersdeelnemers in ons virtuele wereldbeeld bij te houden. Dit kan ook informatie van andere kruispunten omvatten.

Het eindresultaat: geloofwaardige en veilige verkeerslichtregelingen

Met het Gouden Regelen is de verkeersafwikkeling in Oss verbeterd en zijn geloofwaardige en veilige verkeerslichtregelingen op straat geïmplementeerd. De wachttijden en verliestijden op straat zijn zichtbaar lager en conform een reactie van de gemeente Oss functioneren de regelingen snel en begrijpelijk.

“Met het Gouden Regelen benutten we de maximale capaciteit van de huidige en nieuwe regelinstallaties voor doorstroming, geloofwaardigheid en veiligheid, waardoor het VRI areaal in Oss toekomstbestendig wordt en dit door regelmatige optimalisaties ook blijft.” 

Herman Meelenhorst (gemeente Oss)

Opdrachtgever: Gemeente Oss
Jaar: 2020

In 2022 pasten we het Gouden Regelen ook toe voor twee kruispunten in de gemeente Oss. Lees hier meer over dat project.

Uw VRI's ook toekomstbestendig maken?

Ontdek het Gouden Regelen: een flexibele totaaloplossing voor verkeerslichten bestaande uit gecertificeerde software, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png