Betere doorstroming in Zeeland dankzij Gouden Regelen

Project

VRI Gouden Regelen Zeeland

Bestaande verkeersregelingen optimaliseren en tegelijkertijd beter inspelen op een zeer dynamisch verkeersbeeld. Vanuit die gedachte vroeg Rijkswaterstaat PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) ons om de regelprogramma’s van vijf Zeeuwse kruispunten in het district Zee & Delta te optimaliseren en uit te rusten met het Gouden Regelen, onze totaaloplossing voor verkeerslichten.

Dynamische verkeersbeeld

Het Gouden Regelen bestaat uit innovatieve verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie. Aanleiding voor het optimaliseren van de regelprogramma's van de Zeeuwse kruispunten was voor Rijkswaterstaat de uitkomsten van eerder uitgevoerde evaluaties van de verkeersregelingen. Daarnaast was men op zoek naar een manier om beter in te spelen op het zeer dynamische verkeersbeeld in Zeeland.

Gouden Regelen praktijk Zeeland

De 5 geoptimaliseerde kruispunten in Zeeland

Meerdere Gouden Regelen modules

Op vijf kruispunten in Zeeland (zie afbeelding hierboven) zijn de modules OmniFlex en OmniConnected toegepast, binnen de bestaande vormgeving. Via een voor- en nameting op basis van Floating Car Data, is het effect van het Gouden Regelen bepaald. Met de innovatieve algoritmes van het Gouden Regelen presteren de verkeersregelingen 6% tot 2% beter wat betreft reistijden.

Door OmniFlex kan de regeling goed inspelen op het sterk wisselende verkeersbeeld, met passende groentijden en een flexibele fasevolgorde die altijd optimaal aansluit bij het actuele verkeersbeeld en de beleidsdoelstellingen van Rijkswaterstaat. Niet alleen weggebruikers profiteren van de betere prestatie, deze betere benutting leidt ook tot een verbeterde leefbaarheid in de vorm van minder CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast én minder wachtrijen waarmee het omgevingsbeeld verbetert.  

Verlaging van voertuigverliesuren

Uit de evaluatie blijkt dat het Gouden Regelen loont. De kosten voor implementatie van OmniFlex en OmniConnected, zijn veel lager dan de maatschappelijke baten. De investering voor de vijf regelingen bedroeg €57.000 (inclusief de kosten voor het ontwerp en uitvoering van fabrieksafname, inbedrijfstelling en inregelen). Dit project levert een besparing op van ruim €75.000 per jaar, en realiseert een verlaging van voertuigverliesuren tussen de -7% en -37% per kruispunt.

Gouden Regelen voertuigverliesuren per VRI

Afnamen van voertuigverliesuren per VRI installatie

De inzet van het Gouden Regelen verdient zich dan ook snel en veelvoudig terug. Daarnaast worden kosten bespaard doordat er minder verkeerskundig onderhoud nodig is.

Tevreden opdrachtgever

Rijkswaterstaat is erg tevreden over de werking van het Gouden Regelen.

“Mooi behaald resultaat aan maatschappelijke baten (€75.000,-) door aanpassing VRI-regelprogramma's bij 5 VRI’s in het beheersgebied van verkeerscentrale Zuid-West-Nederland.”

Johan Groenewold (Rijkswaterstaat)

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zee & Delta Zeeland
Jaar: 2020

Ook een totaaloplossing voor verkeerslichten?

Het Gouden Regelen bestaat uit gecertificeerde verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png