Al sinds het begin van mijn verkeersregeltechnische loopbaan in 2000 is het mijn doel om tot een efficiënte en veilige verkeersafwikkeling op kruispunten te komen.

De door de wegbeheerder gestelde beleidseisen moeten daarbij in de verkeersafwikkeling tot uiting komen. Om tot maatwerk te komen, zet ik de locatiespecifieke kennis in die opgedaan is bij eerdere afwikkelingsstudies en evaluaties van verkeerslichtenregelingen.

Het hele traject - van de eerste vormgevingsanalyse voor een kruispunt tot het programmeren en inregelen van een verkeersregelprogramma voor de verkeerslichten - behoort tot mijn expertise. Ik word enthousiast van het op straat goed zien functioneren van wat eerder op de ‘tekentafel’ ontworpen is.

Daarnaast maakt ook het functioneel beheer van verkeerslichtenregelingen (VRI-evaluaties, klachtafhandeling, analyse o.b.v. logfiles zoals VLOG) deel uit van mijn werkzaamheden. Dit met als doel om de verkeersafwikkeling optimaal en veilig te houden.

Ik werk nauw samen met collega-specialisten binnen en buiten het team Verkeersmanagement- en Prognoses zodat u met al uw vraagstukken op het gebied van verkeersregeltechniek en verkeersmanagement bij ons terecht kunt. Bij Goudappel hebben we innovatie hoog in het vaandel staan en ik werk daar graag aan mee, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het Gouden Regelen. Hiermee sluiten we aan bij de nieuwste technieken en databronnen op het gebied van verkeersregeltechniek.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Theo