Ik heb vijftien jaar ervaring als projectmanager bij infrastructurele en mobiliteits­studies.

Zo heb ik voor - en in samenwerking met - verschillende opdrachtgevers beleidsdocumenten opgesteld, zoals gemeentelijke of regionale verkeers- en vervoersplannen. Verder was ik projectleider van verschillende integrale plan­studies en MIRT-verkenningen.

Recente projecten waar ik als projectmanager verantwoordelijk voor ben zijn de Mobiliteitsplannen voor enkele Vervoerregio’s in Vlaanderen en de Duurzame Mobiliteitsvisie voor gemeentes Meierijstad en Deurne. Daarnaast heb ik gewerkt aan verschillende verkeersstudies in opdracht van het Havenbedrijf Moerdijk en de mobiliteitsstudie USP/Rijnsweerd in Utrecht.

Mijn kracht zit in het vertalen van inhoudelijk (technische) zaken naar maatschappelijk relevante thema’s die iedereen begrijpt. De politieke gevoeligheden, communicatie met belanghebbenden en de samenwerking met de klant en collega’s hierbij zijn aspecten die mij erg aanspreken.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Danny