Verkeersmanagement

Verkeersmanagement

Dagelijkse drukte, ongevallen, evenementen en wegwerkzaamheden: iedere dag is het opnieuw een uitdaging om alle weggebruikers op uw wegen bewegingsruimte te bieden. Bestuurlijke ambities op het gebied van duurzame en eerlijke bereikbaarheid in een leefbare omgeving zorgen daarbij voor nieuwe kaders. En smart mobility en C-ITS geven u nieuwe instrumenten om meer grip te krijgen op mobiliteit. Goudappel biedt u state-of-the-art verkeersmanagement, van beleidsontwikkeling tot aan operationele uitvoering.

Verkeersmanagement 2.0: brede focus op een duurzame toekomst

Verkeersmanagement is veel meer dan het garanderen van de doorstroming van autoverkeer. Ook bewegingsruimte voor voetgangers, fietsers en bussen speelt een cruciale rol bij eerlijke en duurzame mobiliteit. Met nieuwe technische mogelijkheden (smart mobility) draagt verkeersmanagement actief bij aan bestuurlijke ambities op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en inclusiviteit. Publieke én private partijen spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Al met al geweldige uitdagingen voor verkeersmanagement 2.0!   

Nieuwe uitdagingen integraal aanpakken

Genoemde uitdagingen roepen vaak verschillende vragen op. Bijvoorbeeld:

  • “Hoe kan verkeersmanagement bijdragen aan brede welvaart, inclusiviteit, stedelijke ontwikkeling, de mobiliteitstransitie en gebiedsontwikkeling? En welke beleidskaders, politiek draagvlak, financiering en organisatie zijn daarvoor nodig?”
  • “Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de ontwikkelingen op gebied van Smart Mobility en C-ITS? (real time traffic information, ISA, iVRI’s) Welke kansen bieden die ontwikkelingen mijn organisatie en wat zijn de kosten?”
  • Maar ook vragen gericht op de dagelijkse praktijk: “Een uur heeft nu eenmaal 3600 seconden en het wegennet is niet gemaakt van elastiek (als het tegenzit is er soms zelfs minder capaciteit). Hoe verdelen we in de pieken de schaarste en aan wie bieden we in de rustige momenten extra kwaliteit?”

Allemaal keuzes die vragen om helder inzicht in de effecten van verkeersmanagement. Onze verkeersmanagementadviseurs dragen graag bij aan duurzaam effectief verkeersmanagement op uw wegen, vandaag én morgen.

Proactief verkeersmanagement door middel van realtime data

Op basis van realtime data doet OmniTRANS Realtime voorspellingen over de verkeerssituatie over 30 minuten.

Lees meer over OmniTRANS Realtime

Oplossing

realtime congestie voorspellen

Expertise in de breedte

Wij zorgen voor gedragen (en praktisch uitvoerbare) kaders waarmee verkeersmanagement expliciet bijdraagt aan uw beleidsdoelen. We brengen beleid, organisatie, financiering en planvorming samen. Onze adviseurs voelen zich thuis in de wereld van beleidsontwikkeling en regionale samenwerking en zijn tegelijkertijd bekend met de dagelijkse praktijk van verkeersmanagement. We slaan de brug tussen beide werelden met gedegen en financieel haalbare beleidsvoorstellen, organisatieadvies en begeleiding van samenwerkingsprocessen. We ontwikkelen ambitieuze roadmaps en toekomstvisies waarmee verkeersmanagement effectief doorontwikkeld kan worden. Denk aan prioriteringskaders voor regionale netwerkenbeleidskaders voor de inzet van (slimmer) verkeerslichten en het in kaart brengen van nieuwe ontwikkelingen voor verkeersmanagement.

We zetten de agenda bij het duurzaam ontwikkelen van verkeersmanagement, onder andere op het gebied van smart mobility en C-ITS. Onze adviseurs staan vooraan in de verkenning, evaluatie en implementatie van de nieuwste ontwikkelingen. Zo hebben we gezaghebbende evaluaties uitgevoerd bij SOCRATES 2.0VM-IVRA en Slim Sturen. Dat doen we samen met toonaangevende kennisinstituten, ambitieuze overheden, en andere partners. Door onze samenwerking met private partijen op het gebied van reisinformatie en verkeersmanagement, weten we hoe zij samen met wegbeheerders grip kunnen houden op het verkeer. We helpen u graag om verkeersmanagement steeds geavanceerder, hoogwaardiger en pro-actiever uit te voeren.

Gouden Regelen: totaaloplossing voor verkeerslichten

Innovatieve gecertificeerde verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie.

Lees meer over het Gouden Regelen

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Zelf tools ontwikkelen

Naast evaluaties en beleidskaders ontwikkelen we ook zelf tools om met alle beschikbare data scherp zicht te geven op het gebruik van wegen - nu en in de nabije toekomst. Een voorbeeld daarvan is OmniTRANS Realtime waarmee in Groningen de verkeerssituatie rondom grote werkzaamheden aan het Julianaplein realtime gemonitord wordt en waar nodig maatregelen worden doorgevoerd. Denk aan het aanpassen van regelscenario’s bij (i)VRI’s en het aanpassen van berichten op routeinformatiepanelen (DRIPs).

Ook ontwikkelen we dashboards waarmee diverse gebruikersgroepen zicht krijgen op de staat van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid als onderdeel van duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat deden we bijvoorbeeld voor de provincie Noord-Brabant.

Tenslotte hebben we een lang track record in het beheersen van hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen. Bijvoorbeeld bij onderhoud en reconstructie van stedelijke assen (BLVC), complexe Vervangings- en Renovatieprojecten van Rijkswaterstaat of bij grote evenementen zoals de TT Assen. Met gedegen analyses en zorgvuldig omgevingsmanagement helpen wij om hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen te beheersen, van de eerste plannen via de aanbesteding tot en met de uitvoering. Kortom: wij zorgen dat alle betrokkenen de vele verkeersmanagementtaken effectief en efficiënt kunnen uitvoeren.

De kracht van integraal werken

Wij geloven in de kracht van integraal werken. Samen met andere experts van Goudappel, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, (i)VRI’s, ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling, leveren wij integraal en praktisch uitvoerbaar advies: van stedelijk kruispunt tot snelwegtraject. Zo blijft het verkeer op de wegen onder alle omstandigheden in beweging: nu en in de toekomst.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersmanagement.

Neem contact op met Job