Datagedreven werken bij de Provincie Noord-Brabant

Den Bosch

De Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie uitgesproken om meer datagedreven te werken en meer concreet het mobiliteitsbeleid te monitoren op basis van inzichten die uit data gecreëerd worden. Daarbij is de doelstelling om de inzichten zoveel mogelijk geautomatiseerd en duurzaam te realiseren waarmee synergie bereikt kan worden over domeinen heen, maar ook kostenbesparingen kunnen optreden. Het proces dat hierop volgde werd door ons gecoördineerd.

Onze rol in dit proces

Om tot de noodzakelijke inzichten te komen heeft Goudappel het proces om de indicatoren te concretiseren in samenwerking met de verschillende beleidsafdelingen ingevuld. Concreet betekende dat gesprekken voeren om de informatiebehoefte op te halen, verkennen welke databronnen deze inzichten zouden kunnen genereren, maar ook voorstellen doen hoe deze inzichten het beste gepresenteerd kunnen worden. Goudappel coördineerde in dit proces de nauwe samenwerking tussen de dashboardontwikkelaar, data experts en de betrokken beleidsvelden.

Als onderdeel van dit proces was ook het concreet invullen van verschillende gebruikers, hun behoeften en het vastleggen welke inzichten voor welke stakeholders beschikbaar komen, belangrijk om uniformiteit te realiseren. De eerste vruchten van dit proces kunnen inmiddels geplukt worden met een vijftal dashboards die voor intern gebruik beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de Staat van Mobiliteit Brabant waar voor alle Brabanders de mobiliteitsontwikkelingen op strategisch niveau inzichtelijk worden gemaakt.

Bekijk hier het dataportaal van de provincie Noord-Brabant
Dashboard Noord-Brabant

Voorbeeld van een dashboard binnen het portaal gericht op de bereikbaarheid van banen binnen 0-30 minuten in de provincie Noord-Brabant

Hoe nu verder

Datagedreven werken is niet alleen het ontsluiten van data, en het creëren van inzichten, maar ook procesmatige begeleiding om het gebruik van deze inzichten binnen bestaande beleidsprocessen. Het voordeel van het inbedden van deze ontwikkelingen vanuit het mobiliteitsbeleid is dat het leidt tot een uniforme en op basis van dezelfde data verschillend gegenereerde inzichten die aansluiten bij de verschillende doeleinden. De ontwikkeling in Brabant is nog niet gereed, waarbij nu een nadere verdiepingsslag voor tactische dashboards wordt gemaakt, maar ook verbreding naar andere aan mobiliteit aanpalende domeinen zoals luchtkwaliteit of energie. 

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Jaar: 2021 - heden

Lees ook het CVS-paper van adviseur Martijn de Kievit over dit project

Ga ook aan de slag met datagedreven mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsdoelen behalen door het continu meten en bijsturen op basis van betrouwbare data.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

datagedreven mobiliteitsbeleid