Sinds 2006 werk ik bij Goudappel als projectleider/adviseur bij de groep verkeer & ruimte in de vestiging Eindhoven. Ik heb ruime ervaring op het gebied van verkeersbeleid, verkeersveiligheid, verkeerstechniek, MER en verkeersprognoses. Door mijn brede werkervaring komen mijn kwaliteiten vooral tot uiting bij integrale studies op zowel technisch als beleidsmatig vlak.

Mijn kennis en ervaring zet ik graag in om projecten tot een goed resultaat te brengen. Een resultaat waarmee opdrachtgevers en andere betrokkenen daadwerkelijk een stap verder kunnen zetten. Mijn kracht zit in het verwerken en met overtuiging verwoorden van (vaak complexe) verkeerskundige materie in begrijpelijke informatie. In mijn advieswerk ga ik ervoor om, vanuit een oprechte interesse in mensen en de diverse belangen, winst voor alle betrokkenen te realiseren.

Mijn specialisatie ligt vanuit het verleden in het analyseren van verkeerssystemen en verkeersstructuren met behulp van simulatie, modellering en GIS in combinatie met lokale kennis en inzichten. Ik ben sterk in het herkennen en structureren van deelproblemen om deze vervolgens op een heldere manier inzichtelijk te maken en te verwoorden, bijvoorbeeld bij MIRT-verkenningen.

Mijn werkterrein ligt met name bij overheden in het zuiden van het land. Ik heb op deze manier een uitgebreid netwerk opgebouwd onder Brabantse en Limburgse gemeenten. In mijn projecten hecht ik veel waarde aan een goede relatie met opdrachtgevers en andere betrokkenen. Mijn insteek kan worden gekenmerkt als praktisch en resultaatgericht.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Carlo