Datagedreven mobiliteitsbeleid: continu en betrouwbaar meten en bijsturen

Oplossing

datagedreven mobiliteitsbeleid

Als beleidsmedewerker mobiliteit ontwikkel je mooie plannen, maar het blijkt soms lastig om het effect van deze plannen goed in beeld te krijgen. Hoe draagt het ingezette beleid nu concreet bij aan het verbeteren van de mobiliteitssituatie? Is ingrijpen wellicht nodig? En aan welke knoppen kun je dan draaien? Door het voortdurend meten en bijsturen op basis van betrouwbare data, vergroot je de grip op - en daarmee de effectiviteit van - mobiliteitsbeleid. Wij vertellen graag hoe je zo’n meetcyclus ontwikkelt.

Het gebruik van juiste en betrouwbare data

Om de effectiviteit van mobiliteitsbeleid echt goed te kunnen meten, heb je data nodig. Maar welke data kun je hier het beste voor gebruiken? Waar vind je deze data en hoe betrouwbaar is deze? Bij Goudappel weten we welke data beschikbaar is, welke haken en ogen aan de verschillende databronnen zitten en hoe hiermee toch een betrouwbare meetcyclus te ontwikkelen is. We leggen graag uit hoe we dit aanpakken.

Ontwikkelen van een meetcyclus

 1. Doelstellingen bepalen

  Samen met u vertalen we beleidsdoelstellingen of ambities op het gebied van mobiliteit naar meetbare doelstellingen. Met andere woorden, we bepalen welke elementen we willen meten om inzicht te krijgen in hoeverre het mobiliteitsbeleid de gewenste uitwerkingen heeft.

 2. Indicatoren bepalen

  Vervolgens bepalen we samen welke indicatoren nodig zijn om effecten goed in kaart te kunnen brengen. Goudappel heeft een goed overzicht van welke indicatoren er zoal zijn, welke data je nodig hebt om deze te meten, en hoe je precies meet. Een goede selectie van indicatoren is cruciaal voor een succesvol meetproces. Wij helpen u de juiste indicatoren te kiezen in plaats van het meten van ‘zoveel mogelijk’ indicatoren.

 3. Meetplan opstellen

  In een meetplan leggen we vast welke onderwerpen we precies gaan bemeten en met welke indicatoren we dit gaan doen. We leggen vast welke effecten we willen zien om beleid als succesvol te beoordelen. Ook identificeren we in deze fase de databronnen die hiervoor het meest passend zijn.

 4. Data verzamelen

  We verzamelen de benodigde databronnen. Daarbij maken we waar mogelijk gebruik van bestaande databronnen. Indien nodig ontwikkelen we nieuwe databronnen wanneer de beschikbare data niet voldoende is om de effecten goed in kaart te kunnen brengen.

 5. Analyseren

  Vervolgens brengen we de verzamelde data samen, zorgen we voor de juiste analyses en maken we de resultaten inzichtelijk met behulp van dashboards, kaarten of grafieken. We houden hierbij rekening met bedrijfsgevoelige informatie en de privacyregelgeving.

 6. Resultaten interpreteren

  We helpen u bij het interpreteren van de resultaten die het meetplan oplevert en beantwoorden de vragen die zijn opgesteld in de eerste stap. Hierbij kijken we goed of resultaten te verklaren zijn door beleidsingrepen of wellicht worden veroorzaakt door bepaalde trends. Ook evalueren we of de juiste indicatoren worden gemeten of dat deze aangepast of aangevuld moeten worden met andere bronnen. Tenslotte geven we advies over hoe het mobiliteitsbeleid bij te sturen indien hier aanleiding toe is. Hiermee maken we de meetcyclus rond.

Een meetcyclus voor het continu en betrouwbaar meten en bijsturen van mobiliteitsbeleid

Een meetcyclus voor het continu en betrouwbaar meten en bijsturen van mobiliteitsbeleid

Waarom wij u goed kunnen helpen bij het ontwikkelen van een betrouwbare meetcyclus

 • Goudappel beschikt over het complete overzicht van beschikbare databronnen die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van indicatoren. Daarnaast ontwikkelen we eigen databronnen en tooling waarmee we zelf unieke (mobiliteits)data genereren zoals de databronnen OmniTRANS Spectrum en het Nederlands Verplaatsingspanel.
 • We kunnen de kwaliteit van bestaande databronnen goed beoordelen en begrijpen de voordelen en beperkingen die deze met zich meebrengen. We beoordelen databronnen bijvoorbeeld op stabiliteit en veranderlijkheid. Ook snappen wij wat je wel, maar ook wat je juist niet met bepaalde data kan doen; een ODiN modal split analyse op buurtniveau levert bijvoorbeeld geen betrouwbare cijfers op.
 • Waar mogelijk combineren we objectieve data (zoals NDW-data of tellingen) met subjectieve data (meningen en oordelen van mensen, verzameld met behulp van enquêtes en interviews). We brengen deze verschillende onderzoeksmethoden samen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de effecten van mobiliteitsbeleid en daarmee bij te dragen aan een betere interpretatie van gemeten effecten.
 • We hebben een breed scala aan analyse instrumentarium beschikbaar waarmee we de geselecteerde indicatoren kunnen berekenen. Ook hebben we ervaring met standaarden voor data-uitwisseling zoals CDS-M.
 • Goudappel heeft experts in huis die op basis van de geselecteerde databronnen een mobiliteitsdashboard op maat kunnen bouwen, realtime en web based. Enkele voorbeelden hiervan zijn het mobiliteitsdashboard van de provincie Noord-Brabant, de monitor A27 en MVVS Groningen.
 • We hebben vakkundige onderzoeksexperts in dienst voor het ontwikkelen van passende onderzoeksdesigns waarmee we bepalen hoe het onderzoek het beste kan worden vormgegeven. We hebben ruime ervaring met bepalen wanneer cijfers betrouwbaar zijn, hoe je effecten moet vaststellen, hoe je corrigeert voor autonome trends en hoe je enquêtes opstelt en steekproeven trekt.
 • Goudappel werkt door heel het land nauw samen met haar klanten. Onze adviseurs begrijpen daardoor de lokale context, waardoor we advies geven dat ook echt aansluit bij uw specifieke situatie.

Concreet handelingsperspectief

Met onze aanpak voor datagedreven mobiliteitsbeleid maken we niet alleen effecten inzichtelijk, we maken ze ook begrijpelijk voor u en verduidelijken hoe effecten geïnterpreteerd moeten worden. Indien ingrijpen nodig is, geven onze adviseurs advies hoe dit het beste te doen. Hiermee leveren we concreet handelingsperspectief voor het bijsturen van mobiliteitsbeleid. 

Meer weten?

Ook behoefte aan een betrouwbaar meetplan voor uw mobiliteitsbeleid?

Neem contact op met Martijn