Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)

Oplossing

Nederlands Verplaatsingspanel

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) is een landelijk dekkende en regio specifieke databron van mobiliteit en activiteiten van Nederlanders. Sinds 2019 worden dagelijks de verplaatsingen van zo’n 10.000 deelnemers vastgelegd.

Het NVP is een initiatief van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Verian/Kantar Public en Mobidot. Alle verplaatsingen buitenshuis met elk type vervoermiddel worden in het panel waargenomen, inclusief wandelroutes. Naast verplaatsingen is zichtbaar welke activiteiten men onderneemt en welk doel een verplaatsing heeft. Ook zijn persoonlijke achtergrondkenmerken van deelnemers bekend. Daarnaast is deze databron uniek vanwege de volgende kenmerken:

  • De metingen zijn continu, waardoor trends kunnen worden bekeken. Ook met terugwerkende kracht, omdat metingen sinds 2019 beschikbaar zijn.
  • Het gedrag van unieke deelnemers wordt langere tijd gemeten, zodat gedrag op verschillende momenten in de tijd kan worden vergeleken.
  • Het is mogelijk enquêtes uit te zetten om onderliggende motieven van deelnemers te achterhalen of extra informatie in te winnen. Hierdoor kunnen specifieke doelgroepen heel gericht benaderd worden (bv. mensen die dagelijks met de auto naar het werk rijden).
  • Exacte routes van alle modaliteiten, inclusief voetgangers zijn beschikbaar.
  • Gegevens zijn realtime beschikbaar.

Met toestemming van de panelleden wordt via een smartphone-app bijgehouden wanneer, hoe, waar en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG wordt de data met zorg verwerkt en gegevens die individuen kunnen identificeren, worden afgeschermd. 

Visualisatie van de gegevens uit het NVP

Gegevens van 19 maart 2021

Veranderend verplaatsingsgedrag monitoren

Tijdens COVID-19 bleek het NVP bij uitstek een zeer nuttige databron om verandering in verplaatsingsgedrag mee waar te nemen en om de effectiviteit van coronamaatregelen mee te monitoren. 

Lees hier meer over het gebruik van het NVP tijdens COVID-19

Zowel op globaal als gedetailleerd niveau

Het monitoren van verplaatsingsgedrag met het NVP doen we niet alleen voor grote gebieden en over langere periodes, maar juist ook op stads- en dagniveau. Dat stelt ons in staat om ook diepgaande analyses te doen over een specifieke tijd en/of plek.

Bekijk een voorbeeld

Inzicht in nationale en internationale verplaatsingen

Met het NVP meten we zowel nationale als internationale verplaatsingen. Dat levert waardevolle inzichten op, bijvoorbeeld wat betreft het aantal reizigers, de vervoerswijzekeuze en de meest populaire bestemmingen.

In onderstaande video is het verschil in internationale reizen tussen 2021 en 2022 te zien en tonen we wat de meest bezochte bestemmingen waren. 

Voorbeeld van hoe het NVP inzicht geeft in internationale reisbewegingen

Monitoren van beleidsprogramma's

Het NVP is daarnaast een databron die zeer geschikt is voor het zuiver meten en evalueren van beleid. 

Lees hier wat het NVP op dit gebied kan betekenen

Nederlands Verplaatsingspanel in de praktijk

Meerdere gemeenten, provincies en ministeries maken inmiddels gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel om beleidsprogramma's te monitoren, evalueren en vergelijken. Bekijk hieronder verschillende voorbeelden van hoe het NVP in de praktijk van waarde kan zijn. 

Benieuwd wat het NVP voor u kan betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw mobiliteitsvraagstukken.

Neem contact op met Peter