Het NVP tijdens COVID-19

Het Nederlands Verplaatsingspanel is een grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, reismotieven en achtergrondkenmerken van een panel van 10.000 Nederlanders. Ook tijdens de coronacrisis bleek het NVP een waardevolle databron.

NVP corona

Inzichten in reisgedrag sinds coronacrisis

Met welk doel gaan Nederlanders op pad? Hoe lang verblijven ze op andere locaties dan thuis? Welke verplaatsingen worden er met het openbaar vervoer gemaakt? Zo maar wat voorbeelden van vragen over het reisgedrag van Nederlanders tijdens de coronacrisis waar het NVP inzicht in geeft. Daarnaast brengt het NVP eventuele regionale of leeftijdsgebonden verschillen in verplaatsingsgedrag in kaart en toont het aan in welke mate coronamaatregelen effect hebben. De cijfers uit het panel zijn van dag tot dag te volgen en kunnen daardoor worden vergeleken met cijfers van voor de coronacrisis of met cijfers uit andere perioden tijdens de coronacrisis.

Vergaand inzicht in verplaatsingsmotieven

Het NVP biedt vergaand inzicht in verplaatsingsmotieven. Verplaatsingsmotieven worden afgeleid uit de aard van de bestemming en de frequentie waarmee deze bestemming wordt bezocht. Uit data blijkt dus welke locatie kan worden gezien als thuis, werk of school. Maar ook het doen van boodschappen en het bezoeken van een ziekenhuis kan worden afgeleid uit de data. De eerste interpretatie van zulke verplaatsingsmotieven is vrij globaal, maar dankzij alle data uit het panel kunnen we ook diepgaande analyses doen. Daarbij nemen we de representativiteit van de data in acht en bewaken we ten alle tijde de privacy van de panelleden. 

Uit onze analyses concluderen we dat sinds de coronacrisis de vervoerswijzekeuze van Nederlanders drastisch is veranderd. Het aantal autoverplaatsingen en verplaatsingen in het openbaar vervoer nam sterk af (inmiddels is het aantal autoverplaatsingen weer toegenomen - het openbaar vervoer is nog niet terug op het oude niveau). Tegelijkertijd zagen we een enorme toename van het aantal fietsers en voetgangers. 

Ga met ons in gesprek

Benieuwd wat het NVP kan betekenen voor uw mobiliteitsvraagstuk? Wij bespreken het graag met u.

Neem contact op