Potentie gedragsmaatregelen reizigers A50 onderzocht

Project

snelweg_A50.jpg

Het is druk op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle. Een aantal aansluitingen zijn knelpunten of worden dat in de toekomst. Die knelpunten aanpakken kan met infrastructurele ingrepen. Dat vraagt echter om grote investeringen. Daarom willen de provincie Gelderland en de regio Stedendriehoek (samenwerkingsverband van 8 gemeenten rond de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen) weten of gedragsmaatregelen hier realistisch en haalbaar zijn. We onderzochten het met het Nederlands Verplaatsingspanel.

Onderzoek naar alternatieven voor auto

De belangrijkste vraag van dit onderzoek: hoeveel mensen die via de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle reizen, kunnen ook gebruik maken van het openbaar vervoer of de fiets? Dat hebben we onderzocht met het Nederlands Verplaatsingspanel, onze landelijk dekkende en regio specifieke databron van de mobiliteit, achtergrondkenmerken en activiteiten van 10.000 Nederlanders.

Het NVP is de enige databron die verplaatsingen met alle vervoerswijzen, van deur tot deur gedetailleerd laat zien, inclusief de achtergrondkenmerken van de mensen die deze verplaatsingen maken. Dat biedt mogelijkheden voor het onderzoeken van reismotieven en beperkingen in relatie tot werkelijk waargenomen verplaatsingsgedrag.

Lees meer over het Nederlands Verplaatsingspanel
Analyse A50 kaart.png

De onderzochte A50

Voor deze studie brachten we alle vanuit het panel waargenomen verplaatsingen op (aansluitingen van) de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle in kaart. We analyseerden voor welke verplaatsingen het ov of de fiets realistische alternatieven zijn. Hiervoor gebruikten we ritketens (verplaatsingen vanaf huis naar een of meerdere bestemmingen en weer terug naar huis) omdat deze een eerlijker beeld geven van het potentieel van gedragsverandering.

Voor 10% is fiets of ov een realistisch alternatief

Dankzij gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel hebben we nu meer inzicht in welke groepen potentieel een reisalternatief hebben (uitgaande van kenmerken als werkzaamheid, leeftijd, inkomen en urbanisatiegraad).

Uit onze analyse blijkt dat op basis van reistijd, zeker 10% van de ritten over de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle ook met het openbaar vervoer of de fiets gemaakt kan worden.

Om zeker te weten hoe haalbaar het stimuleren van dit reisgedrag is, is meer inzicht nodig in motieven voor autogebruik en eventuele beperkingen om voor een alternatief te kiezen. Verder onderzoek hiernaar, bijvoorbeeld door de NVP-panelleden te benaderen, is hiervoor een goede kans.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland en regio Stedendriehoek
Jaar: 2023

Ook inzicht in de potentie van keuzegedrag?

Het Nederlands Verplaatsingspanel is een geschikt analyse instrument voor onderzoek naar reisgedrag, motieven en achtergrondkenmerken.

Lees meer

Oplossing

Nederlands Verplaatsingspanel