Beleids- en gedragsonderzoek

Beleids- en gedragsonderzoek

Grote maatschappelijke uitdagingen en transities vragen om aangepast beleid en nieuwe (mobiliteits)oplossingen. Deze hebben pas effect wanneer de reiziger zich anders gaat gedragen. Het team Beleids- en gedragsonderzoek meet, begrijpt en verklaart de causaliteit tussen interventie, gedragsverandering en systeemeffecten. We combineren kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en bieden handelingsperspectief om met beleid de gewenste gedragsverandering en maatschappelijke doelen te behalen. We doen dat vanuit drie pijlers: ‘Monitoring en evaluatie’, ‘Gedragsonderzoek’ en ‘Belevingsonderzoek’.

Diversiteit in achtergrond en methodes

Ons team bestaat uit adviseurs met een variërende wetenschappelijke achtergrond, zoals sociologen, verkeerspsychologen, verkeerskundig ingenieurs, industrieel ontwerpers, sociaal geografen en communicatiewetenschappers. Met deze variëteit benaderen we beleidsvragen vanuit verschillende perspectieven. Uw vraag staat centraal, de methode is ‘slechts’ de weg er naar toe. Schouwen, human factor analyses, focus groups, enquêtes, stated choice experimenten, VR/AR onderzoek, statistische modellering, (big) data analyses, zijn allen voorbeelden van methoden die wij in projecten toepassen.

Kwaliteitswaarborg

Ons onderzoek is objectief. We rapporteren helder, toegankelijk en snel, waardoor u de juiste (beleids)beslissingen kan nemen. Onze ISO20252-certificering voor marktonderzoek onderstreept de focus op kwaliteit en betrouwbaarheid in onze werkwijze. We beschikken bovendien over een schat aan referentiekennis op het gebied van mobiliteit en ruimte, waarmee we onderzoeksresultaten van extra context voorzien en in perspectief plaatsen.

Internationale kennisdeling

We zijn trots op onze samenwerking met nationale en internationale instituten. Op die manier slaan we voor onze klanten een brug tussen wetenschap en praktijk. Eén die verder gaat dan alleen Nederland. We weten de weg in internationale kennisnetwerken en laten ons voor mobiliteitsvraagstukken graag inspireren door inzichten van elders.

Lees hier hoe we inzetten op kennisdeling

De mogelijkheden op het gebied van beleids- en gedragsonderzoek

 • Gedragsonderzoek

  Advies over gedragsverandering binnen het gehele mobiliteitsveld. Van duurzame mobiliteitskeuzes tot veilig gedrag op de weg.

  /nl/expertises/beleids-en-gedragsonderzoek/gedragsonderzoek
 • Belevingsonderzoek

  Hoe ervaren mensen een trein, stadscentrum of stationsgebied? Belevingsonderzoek levert inzicht en handelingsperspectief op.

  /nl/expertise/beleids-en-gedragsonderzoek/belevingsonderzoek
 • Monitoring en evaluatie

  Oplossingen voor het monitoren, bijsturen en evalueren van mobiliteitsbeleid.

  /nl/expertise/beleids-en-gedragsonderzoek/monitoring-en-evaluatie

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van beleids- en gedragsonderzoek.

Neem contact op met Matthijs