Verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor menselijk gedrag

Een veilige verkeerssituatie is een essentiële voorwaarde voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving. Iedereen heeft het recht om veilig thuis te komen. Goudappel draagt hier graag aan bij en heeft een unieke en effectieve, mensgerichte verkeersveiligheidsaanpak ontwikkeld. Want bij ruim 90% van de ongevallen is menselijk gedrag één van de oorzaken, en bij ruim de helft is het menselijk gedrag de enige oorzaak van het ongeval.

Onveilig kruispunt in Amsterdam

Menselijk gedrag meenemen in de analyse én de oplossing 

Waar andere methodes zich vaak beperken tot een ‘hoog over’ risico gestuurde aanpak, gaat Goudappel een stap verder om te komen tot de kern van het probleem in een onveilige verkeerssituatie. Wij nemen menselijk gedrag mee in de analyse én in de oplossing. De veelgebruikte Human Factor-aspecten “verwachten”, “waarnemen”, “begrijpen”, “kunnen” en “willen” gebruiken wij niet als eindpunt, maar juist als startpunt van het onderzoek naar de interactie tussen de mens en infrastructuur, en het effect daarvan op de verkeersveiligheid. Wij onderzoeken hoe de signalen uit de infrastructuur worden verwerkt door de weggebruiker, hoe deze invloed hebben op het aankunnen van de situatie, en op de wil om verkeersveilig gedrag te vertonen. 

Hoe werkt onze verkeersveiligheidsaanpak? 

In 8 concrete stappen werken we toe naar een goed onderbouwde verkeerskundige oplossing, die rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Soms leidt dit tot een advies de infrastructuur aan te passen, maar er zijn ook situaties waarin we adviseren hoe menselijk gedrag te veranderen om te komen tot een veiligere verkeerssituatie.   

In onze aanpak analyseren we uitgebreid de oorzaken van verkeersonveiligheid, zodat onderbuikgevoel wordt uitgesloten en de oplossingen worden gebaseerd op daadwerkelijk waargenomen en gemeten gedrag. Door de inzet van onze checklist "Verkeersveiligheid" waarborgen we dat alle stappen volledig en correct worden doorlopen. 

“In 8 concrete stappen toewerken naar een goed onderbouwde verkeerskundige oplossing, die rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de mens.” 

Hoe nemen we menselijk gedrag mee in onze verkeersveiligheidsaanpak? 

We maken onderscheid tussen ‘wat mensen kúnnen’ en ‘wat mensen wíllen’, ook wel cognitieve- en sociale gedragseffecten genoemd. Op die manier komen we tot de meest effectieve verkeerskundige oplossing, doordat we rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de weggebruiker. Bij Goudappel werken cognitief psychologen die begrijpen hoe weggebruikers informatie verwerken, en sociaal psychologen die weten hoe het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden is door verkeerskundige ingrepen en/of gedragsmaatregelen. De combinatie van kennis en ervaring van zowel psychologen als verkeerskundigen leidt tot effectievere verkeersveiligheidsoplossingen. 

Bekijk ons webinar over de invloed van gedrag op verkeersveiligheid

Webinar "De spanning tussen richtlijnen en gedrag"

Waarom kiezen voor de unieke verkeersveiligheidsaanpak van Goudappel? 

  • Wij adviseren een verkeersveiligheidsoplossing die uitgaat van de invloed van menselijk gedrag op de verkeersveiligheidssituatie.  
  • De methode kijkt naar wat mensen kunnen (cognitief) en willen (sociaal) en neemt deze inzichten mee in zowel de analyse- als de oplossingsfase, voor optimaal resultaat. 
  • Goudappel heeft ruime ervaring op het gebied van verkeersveiligheidsanalyses met veel aandacht voor het menselijke gedrag. Hiermee zijn we een voorloper binnen het vakgebied. 
  • Voor de uitvoering van de verkeersveiligheidsmethode kunnen verschillende experts nodig zijn, van verkeerskundigen tot data-analisten en van ontwerpers tot psychologen. Goudappel heeft al deze experts in huis. Zo zorgen we voor een compleet advies.  
  • Een efficiëntere besteding van budget doordat in de onderzoeks- en analysefase beter wordt nagedacht over de mogelijke effecten van een oplossing, rekening houdend met menselijk gedrag. Hierdoor voorkomen we dat veel geld wordt besteed aan oplossingen die in de praktijk niet goed werken. 
  • We bieden een praktische aanpak ontwikkeld vanuit wetenschappelijke modellen.  
  • Doordat wij de gemeentelijke praktijk goed kennen, zorgen wij voor een advies dat goed implementeerbaar is en past bij uw werkwijze.   

De verkeersveiligheidsaanpak van Goudappel leidt tot een effectieve oplossing voor uw verkeersveiligheidsprobleem, omdat deze daadwerkelijk wordt begrepen en opgevolgd door de weggebruiker. 

Meer weten?

Benieuwd naar onze oplossing voor uw verkeersveiligheidssituatie?

Neem contact op