Oosterweel beeld bron Lantis.jpg

De ring rond Antwerpen wordt rond gemaakt door de linker- en rechteroever met elkaar te verbinden. Daardoor ontstaat er een extra mogelijkheid om bij Antwerpen richting noord of richting zuid te rijden. Bij het ontwerp wordt veel rekening gehouden met de omgeving. Niet alleen gaat het verkeer door tunnels, ook worden delen van de weg verdiept aangelegd of (deels) overkapt. Aangezien tunnels zoals deze extra risico’s met zich meebrengen, hebben we een integrale verkeersveiligheidsbeoordeling uitgevoerd op de plannen voor de Oosterweelverbinding.

Bron afbeelding: Lantis

Over de Oosterweelverbinding 

De Oosterweelverbinding, zoals het noordelijke deel van ring genoemd wordt, mag met recht een huzarenstukje genoemd worden. De Oosterweelverbinding brengt vanaf verschillende richtingen verkeer bij elkaar en faciliteert de verbinding voor vrachtverkeer van en naar de havens. In een beperkte ruimte wordt een verkeerssysteem ontworpen waarbij de overlast voor de omgeving zo minimaal mogelijk is. Voor de verkeerskundig ontwerpers een enorme uitdaging om het verkeer soepel en verkeersveilig af te wikkelen.

Tunnels brengen doorgaans extra risico’s met zich mee.  De wisselingen tussen licht en donker hebben een effect op de waarneming van weggebruikers en leiden tot een kleine afname in snelheid. Daarnaast is een eis dat 10 seconden (zo’n 250 meter) vooraf aan de tunnel rijstrookwisselingen voorkomen moeten worden. Bovendien leiden de specifieke omstandigheden in een tunnel er toe dat de rijtaak complexer wordt. Alle reden dus om het ontwerp te toetsen op het effect op verkeersveiligheid. 

Analyse verkeersveiligheid plannen 

Onze verkeerspsychologen, verkeersveiligheidsauditoren en ontwerpers hebben vanuit een Human Factors-benadering - samen met het ontwerpteam van de opdrachtgever - het ontwerp beoordeeld en verbeteringen aangebracht om te komen tot geoptimaliseerde ontwerpen. 

In alle situaties is geanalyseerd welke fouten en vergissingen voor kunnen komen als gevolg van het ontwerp. Daarbij is naast het ontwerp ook gekeken naar de verschillende gebruikers van de Oosterweelverbinding (onder andere forensen, inwoners Antwerpen, vrachtverkeer, Nederlanders op doorreis),  de verschillende routes die gereden worden en de invloed van de omgeving.

Voor ieder wegvak is een analyse gemaakt of het ontwerp voldoende verkeersveilig is. Op basis daarvan zijn voorstellen gedaan om de infrastructuur aan te passen, die vervolgens door het projectteam onderzocht werden op haalbaarheid en effecten op nadere wegvakken. Naast aanpassingen in de infrastructuur is ook gekeken hoe met gedragsmaatregelen (sensibilisering) en verkeersmanagement verkeersveiligheid verbeterd kan worden.

Resultaat: veiliger ontwerp 

Door een intensieve samenwerking met het ontwerpteam van de opdrachtgever en onze verkeersveiligheidsexperts is het ontwerp veiliger geworden zonder in te leveren op doorstroming of leefbaarheid voor de omgeving. 

Opdrachtgever: Lantis 
Jaar: 2019 - heden
  

Ook interesse in een integrale verkeersveiligheidsaanpak?

Onze experts kijken altijd naar de interactie tussen omgeving, infrastructuur en gedrag.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Amsterdam straat