logistiek stad

Veilige verkeersontwerpen voor vrachtwagens. Bij Goudappel simuleren we realistische rijcurves van grotere en zwaardere voertuigen met de door ons ontwikkelde software CurSim. Deze software zetten wij - o.a. op aanvraag van ondernemersvereniging evofenedex - in om ontwerpen van laad- en losplatforms, kruispunten en bijzondere manoeuvres te toetsen. 

Waarom rekening houden met rijcurves van grote voertuigen in ontwerp belangrijk is  

Grotere, en vooral: langere, voertuigen hebben in bochten aanzienlijk meer ruimte nodig dan de breedte die ze bij rechtuit rijden hebben. Om manoeuvres vlot en veilig te laten verlopen, moet vaak meer ruimte worden vrijgemaakt dan zo op het oog wordt verwacht. In een scherpe bocht hebben vrachtwagencombinaties die 2,55 m breed zijn, al snel meer dan 5 m breedte nodig. Wanneer wagens bochten niet in één keer kunnen nemen, wordt er snel schade gereden en/of ontstaan er gevaarlijke situaties wanneer vrachtwagens op onverwachte plekken achteruit moeten steken (waarbij meestal geen zicht meer is op achteropkomend verkeer).  

Voertuigmalletjes geven snel een indruk van de benodigde ruimte maar ze zijn slechts geschikt voor een vrij unieke combinatie van voertuig, rijsnelheid en te maken manoeuvre. Vooral als manoeuvres elkaar direct opvolgen, zijn mallen ongeschikt.  

Rijcurves voor bevoorradingsvoertuigen beoordelen 

Bij Goudappel controleren we ontwerpen voor bevoorradingsvoertuigen daarom op een realistische manier. We gebruiken een representatief voertuig, realistische rijsnelheid en manier van sturen, en houden rekening met de omgeving en zichtbaarheid. Onze ontwerpers hebben bovendien zelf ervaring met het rijden van vrachtwagens. Ze hebben dus een goed beeld van hoe chauffeurs in bepaalde situaties reageren.  

Zaken die standaard worden meegenomen in beoordelingen zijn onder andere: 

  • Logische route 

  • Rijsnelheid ivm veiligheid en doorstroming 

  • Zichthoeken  

  • Hoogtes (zowel plafond als hellingen) 

  • Kruisen van voetgangers en fietsers 

Bekijk dit voorbeeld om te zien hoe de beoordeling tot stand komt
evofenedex.png

Samenwerking met evofenedex  

Ondernemingsvereniging evofenedex biedt haar leden de mogelijkheid om rijcurvesimulaties uit te voeren. Bijvoorbeeld de nieuwbouw van een bedrijfspand of aankoop van een bestaand bedrijfspand, maar ook bij aanpassingen in het wagenpark van een logistieke onderneming. Zo ondersteunt evofenedex logistieke ondernemingen bij het inrichten van logistieke processen, waarbij Goudappel de relevante analyses uitvoert. 

De voordelen van simulatiesoftware CurSim 

Voor rijcurvesimulaties gebruiken we onze eigen simulatiesoftware: CurSim. Dat heeft meerdere voordelen: 

  • De betrouwbaarheid van het model is de afgelopen (bijna) 40 jaar in meerdere praktijkproeven bewezen. 

  • Verder ondersteunt het model realistisch rijgedrag door de gebruiker te beschermen tegen onbedoeld gunstige manoeuvres die in de praktijk echter onhaalbaar zijn of tot extreme belasting van voertuigen en wegdek leiden.

  • CurSim is een Nederlands product met voertuigen zoals deze in de Nederland (en eigenlijk: de EU) voorkomen.  

  • Voor voertuigen die niet in de standaardbibliotheek voorkomen, kunnen gebruikers een beroep doen op de helpdesk, die dit gratis uitzoekt. De helpdesk verzorgt ook cursussen om gebruikers op te leiden op een realistische manier voertuigsimulaties te maken met CurSim. 

Opdrachtgever: evofenedex 
Jaar: 2023 – heden 

Meer weten over rijcurvesimulaties?

Lees meer