Verkeersveiligheidsanalyse Czaar Peterstraat (Amsterdam)

Czaar Peterstraat Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat de Czaar Peterstraat net ten oosten van het centrum opnieuw inrichten. Op verschillende locaties in de straat zijn aandachtspunten bekend wat betreft de verkeersveiligheid (vooral voor fietsers). Daarom wilde de gemeente in het onderzoek van de verkeersgegevens ook de verkeersveiligheid laten onderzoeken.

Bij ons onderzoek brachten we in detail het verkeersgedrag op de drie kruispunten in beeld. In plaats van een ‘hoog over’ risico gestuurde aanpak, kijkt onze verkeersveiligheidsaanpak specifiek naar de rol van gedrag van weggebruikers. Daarom bestond de aanpak naast een ‘traditionele’ schouw van de infrastructuur op de kruispunten, ook uit een uitgebreide conflictobservatie.

De bestaande situatie schouwen

Het eerste onderdeel van het onderzoek was een schouw van de bestaande situatie. Twee verkeersveiligheidsauditoren beoordeelden de situatie op de kruispunten voor zowel de infrastructuur als het gedrag van de weggebruikers en de interactie daartussen. In de schouw was er vooral aandacht voor de overzichtelijkheid van de kruispunten en het uitzicht tussen fietsers en voetgangers aan de ene kant en gemotoriseerd verkeer en trams aan de andere kant.

Onderzoek naar beelden van verkeersbewegingen

Naast de schouw werd samen met NDC Nederland - dat ook verkeersgegevens in beeld bracht, bijvoorbeeld de omvang van het doorgaande gemotoriseerde verkeer - voor drie kruispunten met camera’s beelden verzameld van de verkeersbewegingen op het kruispunt.

De beelden van die kruispunten zijn vervolgens door getrainde waarnemers geanalyseerd volgens de zogenaamde DOCTOR-methode (een analyse waarbij we kijken naar bijna-ongevallen). Aan de hand van de Time-to-Collision (TTC), de Post-Encroachement-Time (PET) en het snelheids- en massaverschil tussen de verkeersdeelnemers wordt de ernst van de conflicten op de kruispunten in beeld gebracht.

Beide zijn een maat voor de kans op een ongeval:

  • Time to collision beschrijft de tijd tussen het moment van het conflict en het moment van een aanrijding die zou zijn ontstaan as de verkeerdeelnemers hun snelheid of koers niet zouden hebben aangepast.
  • Post Encroachment Time beschrijft de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een voertuig het kruispuntvlak (conflictvlak) verlaat en de tijd dat een ander het kruispuntvlak betreedt.

Die bevindingen worden vervolgens weer gekoppeld aan de bevindingen uit de schouw. Opvallend was dat veel conflicten te maken hadden met conflicten in de tussen afslaand autoverkeer en door rood overstekende fietsers. Ook was er relatief veel gebruik van de openbaar vervoerbaan, wat tot conflicten leidde. Ten slotte nemen fietsers afwijkende routes over het kruispunt, soms door drukte, soms om voor zichtzelf een makkelijke route te vinden die voor anderen onverwachte situaties opleverde.

Belangrijkste resultaat

Met de bevindingen uit het onderzoek heeft de gemeente Amsterdam een stevige basis voor de ontwerpbeslissingen voor de herinrichting van de straat en wordt voorkomen dat bestaande knelpunten onbedoeld in het nieuwe ontwerp terugkomen

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
Jaar: 2022 samen met NDC Nederland BV