NEN 2443-toets parkeergarage en verkeersveiligheidscheck de Duinwachter in Zandvoort

Parkeergarage

ROW Vastgoed B.V. ontwikkelt aan de Van Lennepweg in Zandvoort het nieuwbouwproject ‘de Duinwachter’. Goudappel werd gevraagd het ontwerp van de bijbehorende parkeergarage te toetsen en een verkeersveiligheidscheck uit te voeren.

Over de Duinwachter

ROW Vastgoed B.V. ontwikkelt aan de Van Lennepweg in Zandvoort het nieuwbouwproject ‘de Duinwachter’. Het project omvat de bouw van ruim 100 woningen verdeeld over twee gebouwen. Eén gebouw van twaalf lagen met circa 70 koopwoningen in verschillende prijsklassen en één gebouw van vier verdiepingen met circa 30 senioren huurappartementen. De parkeerplaatsen voor deze woningen bevinden zich in de parkeergarage onder beide woningen.

Wat hebben we gedaan?

Eerder stelden wij voor deze ontwikkeling al een parkeerbalans op voor zowel auto- als fietsparkeren. Nu werd ons ook gevraagd om het ontwerp van de parkeergarage te toetsen en een verkeersveiligheidscheck te doen van de toekomstige verkeerssituatie rondom het gebouw.

Beoordeling ontwerp parkeergarage

De ontwerptekeningen van de parkeergarage hebben we getoetst aan de verkeerskundige aspecten uit NEN 2443:2013 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de afmetingen van de parkeervakken, de rijbanen en bochten, hellingbanen en de vormgeving van de in-/uitgang. Op punten die niet aan de norm voldoen, onderzoeken we wat de effecten daarvan zijn op de gebruikskwaliteit. Daar waar optimalisaties in het ontwerp mogelijk zijn geven we dat schetsmatig en/of tekstueel aan.

Check verkeersveiligheid

De toekomstige parkeergarage wordt in een bocht aangesloten op de openbare weg. Wij hebben beoordeeld of dit verkeersveilig kan. Zo is onder andere onderzocht of er voldoende zicht is bij het verlaten van het perceel en of de situatie met ladende en lossende bestelbussen of verhuiswagens geen knelpunten geeft. Belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling is het feit dat het trottoir langs de ontwikkeling de hoofdvoetgangersroute van het station naar het circuit van Zandvoort is. Op piekdagen komen hier dus grote stromen voetgangers langs.

toets optimalisatie en rijcurves Duinwachter

Voorbeeldtoets optimalisatie en rijcurves in de parkeergarage

Aangepast ontwerp

In de ontwerpen die wij ter toetsing ontvingen, zaten een aantal knelpunten in de opzet van de parkeergarage. Op advies van Goudappel heeft de architect daarom een heel andere opzet voor de garage gemaakt. Hierdoor is de parkeergarage veel gebruiksvriendelijker geworden. Ook in dit ontwerp zijn nog een aantal optimalisaties doorgevoerd waardoor de routing en doorstroming in de garage aanzienlijk zijn verbeterd.

Vervolgens is het ontwerp getoetst, waarbij nog plaatselijke optimalisaties in de markering van de parkeervakken zijn aangegeven. Onze adviezen hebben zo geleid tot een prettig bruikbare parkeergarage voor de bewoners. Ook voor de situatie buiten het gebouw is met onze adviezen een goed bruikbare situatie voor voetgangers, fietsers, autoverkeer en laden en lossen ontstaan.

Opdrachtgever: ROW Projectontwikkeling
Jaar: 2021