Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

0 verkeersslachtoffers in 2030, daar gaan we voor! Haalbaar? Onze professionals doen er alles aan om elk ongeval te voorkomen. Dat daarmee ook ons leven en onze leefomgeving verbetert, is een fijne bijkomstigheid. Daarom zijn onze adviseurs opgeleid als verkeersveiligheids- en/of gedragsspecialist.

Verbeteren van bestaande situaties

Wij schouwen bestaande verkeersituaties, inrichtingen of omgevingen. Denk daarbij aan schoolomgevingen, woonwijken, routes, kruisingen, rotondes, of oversteeklocaties. We beoordelen of richtlijnen juist zijn toegepast, of weggebruikers zich kunnen vergissen, en we analyseren het gedrag van de weggebruiker. Onze verkeerspsychologen en conflictobservators passen diverse onderzoekstechnieken toe: naast schouws, kunnen er (grootschalig) camera-onderzoek, interviews en ongevallenanalyses plaatsvinden.

Optimaliseren van voorgenomen situaties

Wij beoordelen verkeersveiligheid van ontwerpen voordat deze uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij schoolomgevingen, rotondes, kruispunten, of bij de plaatsing van windmolens of digitale reclame op specifieke locaties. Maar denk ook aan de veiligheidssituatie rondom het laten rijden van meer treinen of trams op bepaalde trajecten. 

Beïnvloeden van ongewenst gedrag en het aanbieden van educatie

Onze verkeerspsychologen ontwikkelen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zij sluiten aan bij de mogelijkheden en beperkingen van bepaalde doelgroepen. Zij passen de meest recente kennis over gedragsverandering toe en zetten deze om naar een advies of maatregel op maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen voor ouderen op een e-bike, het beïnvloeden van gedrag van jonge automobilisten door hun sociale omgeving, of de effecten van aandachtstraining op de verkeersveiligheid.

Meer over verkeersveiligheid

  • De kruispuntdetective

    Een oplossing voor beperkte gegevensbeschikbaarheid bij ongevallen.

    /nl/themas/verkeersveiligheid/een-oplossing-voor-beperkte-gegevensbeschikbaarhe…
  • Verkeersveiligheidsaudit

    Het beoordelen van de verkeersveiligheid van bestaande infrastructuur of ontwerpen.

    /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/verkeersveiligheid/verkeersveilig…

Monitoren en evalueren van maatregelen

We monitoren effecten van maatregelen tijdens de uitvoering van deze maatregelen, en voeren na afloop effectmetingen uit. Deze informatie verzamelen we om te leren op welke manier een maatregel zorgt voor gedragsverandering. Die kennis gebruiken we om de volgende stap te zetten. Structureel informatie verzamelen om tijdig bij te sturen en te leren is essentieel voor een volwaardig advies over verkeersveiligheid. Wij voeren bijvoorbeeld al jaren effectmetingen uit voor het programma “rijden onder invloed”.

Opstellen van beleid en maatregelpakketten

Door onze kennis en ervaring hebben wij invloed op beleid. Wij adviseren overheden over verkeersveiligheid in het algemeen, en over specifieke situaties zoals bijvoorbeeld bij de introductie van de speed pedelec. We schrijven verkeersveiligheidsplannen, uitvoeringsplannen, vertalen doelstellingen naar een concreet plan van aanpak, en voeren kosten-batenanalyses uit. Ook zetten we safety performance indicators in, adviseren we over nieuwe mogelijkheden, en verbinden we verschillende overheidspartijen zodat zij kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring.

Advies over technologische ontwikkelingen

Wij volgen de technologische ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet. We ontwikkelen innovatieve infrastructuur en producten en diensten die de verkeersveiligheid verbeteren. We toetsen daarbij of deze producten en diensten geen nadelige effecten hebben op de verkeersveiligheid. Met onze "Human factors- benadering" toetsen we bijvoorbeeld op eventuele nadelige effecten van in-car diensten op de concentratie van de bestuurder. Ook beoordelen wij de invloed van smart mobility-toepassingen op de verkeersveiligheid, werken we aan de doorontwikkeling van safety performance indicators, en dragen we bij aan de veiligheid van autonome voertuigen en hulpsystemen (ADAS), en connected systemen.

Gericht analyseren en effectief presenteren van data en gegevens

Dataverzameling is een belangrijk uitgangspunt voor verkeersveiligheid. Wij werken aan verkeersveiligheidscijfers op landelijk en gemeentelijk niveau (ongevallen). Ook maken we risicoanalyses, stellen we verkeersveiligheidsmonitors op, analyseren we verkeersveiligheidsknelpunten, analyseren we trends en ontwikkelingen op gemeentelijk en/of provinciaal niveau, en ontwikkelen we cijfermatige benchmarks en dashboards. Daarnaast maken we op basis van intensiteiten, gereden snelheden en ongevallen een overzicht van de risicolocaties.

Kortom, op het gebied van verkeersveiligheid bieden wij een zeer breed dienstenpakket aan, en kunnen wij u volledig ontzorgen.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid.

Neem contact op