Verkeersveiligheidsaudit

Een verkeersveiligheidsaudit is een goede manier om een ontwerp onafhankelijk te beoordelen. Verkeersveiligheidsaudits zijn verplicht bij aanpassingen aan rijkswegen en provinciale autowegen, maar hebben ook meerwaarde voor gemeentelijke situaties. Door een audit van het ontwerp kunnen dure aanpassingen achteraf voorkomen worden. En als er zorgen zijn over de verkeersveiligheid van een bestaande situatie, dan helpt een audit om de juiste maatregelen te treffen.

Verkeersveiligheidsaudit

Voor alle soorten wegen, dus ook voor autosnelwegen en autowegen (RISM-II), kan Goudappel een team verkeersveiligheidsauditoren samenstellen, die als onafhankelijk expert de audit uitvoeren. Uiteraard volgens de geldende kaders en richtlijnen.

Speelt de taakcomplexiteit van de situatie een grote rol in de verkeersveiligheid? Dan kunnen we ons team uitbreiden met één van onze human-factorspecialisten uit het team 'Beleidsonderzoek en Gedrag'. We kunnen zelfs een complete wegbeeld- en gedragsanalyse voor u uitvoeren. Lees hier meer over onze verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor menselijk gedrag. 

Niet altijd is een formele verkeersveiligheidsaudit nodig. Vaak volstaat een veiligheidstoets van uw plan of een schouw van de bestaande situatie. Ook dan kunt u bij ons terecht; voor een uitgebreide beoordeling op basis van videobeelden, een snelle schouw op locatie, of een toets van uw plan of ruimtelijke ontwikkeling. Wij helpen u graag met een aanpak op maat om de verkeersveiligheid in uw areaal te vergroten.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen op het gebied van verkeersveiligheidsaudits.

Neem contact op