Mijn persoonlijke missie is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een leefomgeving waarin iedereen zich prettig kan verplaatsen. Een persoonlijke ambitie die ik bij Goudappel kan waarmaken.

Bij Goudappel doe ik onderzoek naar verkeersveiligheid in de volle breedte, van complexe beleidsstudies voor het ministerie tot regionale monitoringsplannen van verkeersgedrag en lokale schouws op straat. Mijn jarenlange onderzoekservaring in een wetenschappelijke omgeving komt hierbij goed van pas.

Naast mijn werk bij Goudappel ben ik (motor)rij-instructeur in opleiding. Zo draag ik bij aan het opleiden van veilige verkeersdeelnemers in het belang van een veilige leefomgeving. Kennis en vaardigheden uit de rij-instructie kan ik ook weer gebruiken in mijn onderzoek en adviezen voor Goudappel. Welke verkeerssituaties worden bijvoorbeeld als complex ervaren en hoe reageren en anticiperen beginnend bestuurders op andere weggebruikers?

Heeft u een verkeersveiligheid-gerelateerde vraag? Ik ben trekker van onze interne themagroep Verkeersveiligheid en daardoor goed op de hoogte van de verkeersveiligheidsopgaven waarmee u te maken heeft of krijgt als beleidsmedewerker. Graag denk ik met u mee over hoe wij u kunnen ondersteunen en ontlasten op het gebied van verkeersveiligheid. Ik ben een toegankelijk en transparant persoon die graag samenwerkt, initiatief toont, constructief en kritisch meedenkt en gestructureerd te werk gaat. Wilt u met mij samenwerken om de verkeersveiligheid in uw regio te verbeteren?

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Joep