NORM: nieuw model voor bepalen risico overwegen voor ProRail

spoorwegovergang

ProRail werkt onafgebroken aan de veiligheid van overwegen. Gevaarlijke overwegen worden opgeheven of aangepast. Overwegen met de grootste risico’s worden zo veel mogelijk als eerste aangepakt. Maar hoe bepaal je hoe groot het risico is bij een overweg? Daarvoor gebruikt ProRail nu het Nederlands Overwegen Risico Model (kortweg ‘NORM’), dat we samen met hen en in samenwerking met CQM (Consultants in Quantitative Methods) ontwikkelden. Inmiddels wordt het model gefaseerd geïmplementeerd.

Gebaseerd op kwantitatieve data en wetenschappelijke studies

NORM is een rekenkundig model dat aan de hand van data de risico’s op overwegen inzichtelijk maakt. Het maakt daarvoor gebruik van data van ongevallen van de afgelopen 20 jaar en wetenschappelijke studies. Dit nieuwe risicomodel is objectiever en meer gebaseerd op data dan de hiervoor gebruikte risicomatrix (dat werkte met basisgegevens van overwegen). Met het nieuwe model kan het veiligheidsrisico van overwegen bepaald worden voor verschillende typen overweggebruikers (fietsers, automobilist, machinist of treinreiziger). Dat geeft onderbouwd richting bij het investeren in weg- en spoorveiligheid.

De belangrijkste voordelen ten opzichte van het oude model:

  • Statistisch en wetenschappelijk onderbouwde uitkomsten als basis;
  • Werken op basis van actuele verkeersstromen in plaats van een standaard verdeling van spoorkruisende voertuigen en aantallen, door het werken met meetdata per individuele overweg;
  • Mogelijkheid om risico en gevolg te bepalen per gebruikersgroep op zowel de weg als het spoor;
  • Verbetering van de directe inzichten in hoe veranderingen de veiligheid beïnvloeden: bijvoorbeeld dichtligtijden, extra treinen, meer weggebruikers (per type weggebruiker), andere snelheden.

Daarmee maakt NORM een meer data-gedreven, risico gestuurde en doelmatige aanpak van overwegen mogelijk, schrijft ook Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mevrouw Heijnen in de Voortgangsbrief Spoorveiligheid van 25 mei.

Implementatie van NORM

NORM is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail op 15 juni (International Level Crossing Awareness Day) gepresenteerd op de ILCAD-conferentie in het Poolse Warschau. De komende maanden wordt het model door ProRail gefaseerd ingevoerd. Wij blijven hierbij betrokken, onder andere door toetsingen in de dagelijkse praktijk.

Opdrachtgever: ProRail
Jaar: 2023