Erik Oerlemans

Erik Oerlemans

adviseur openbaar vervoer

Openbaar vervoer is een complex systeem. Operationele keuzes in de dienstregeling kunnen op regionaal niveau de kwaliteit van het systeem onder druk zetten en omgekeerd.

Ik zie het daarom als een uitdaging om binnen die ingewikkelde context op zoek te gaan naar een bruikbare oplossing.

In de meer dan tien jaar dat ik inmiddels adviseur openbaar vervoer ben, mocht ik kennismaken met de vele aspecten van het openbaar vervoer - in Nederland en daarbuiten. En via detacheringen bij de vervoerders HTM, GVB en RET deed ik veel kennis op over de werking van stedelijk openbaar vervoer in de praktijk.

Die kennis zet ik actief in voor het aanpakken van operationele en tactische vraagstukken. Maar zelden is een vraagstuk in het openbaar vervoer beperkt tot één enkel thema. Met mijn verkeerskundige achtergrond leg ik waar nodig de link met data-analyse, verkeersmodellen, ontwerp van de infrastructuur, verkeerslichten en verkeersveiligheid. Andere invalshoeken brengen meer inzichten - het overzicht houden blijft dan van belang. Ik streef ernaar de geleerde lessen te vertalen naar praktische oplossingsrichtingen en stel daarom de vraag: wat leren we hieruit?

Bij Goudappel vind ik meer dan 200 collega’s met kennis van verkeer en vervoer om nog steeds nieuwe dingen van te leren. Dat is niet alleen leuk, maar ook ideaal: door op het juiste moment de juiste expertises te betrekken wordt het onderzoeksresultaat beter, relevanter en mooier.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Erik