Frank Aalbers

Frank Aalbers

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Een veilige, gezonde leefomgeving én een goed bereikbare, vitale werk-, retail- of recreatieomgeving. Dat is wat we willen bereiken. Daarom sta ik voor mijn klanten voor objectieve en onafhankelijke inhoudelijke kennis, kwaliteit en betrokkenheid.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Verkeersacademie Tilburg (VAT). Mijn verkeerskundige kennis heb ik door de jaren heen verbreed en aangevuld door studies en relevante ervaringen. Onder andere op het gebied van bestuur, juridische procedures tot aan de Raad van State, (financieel) management, stedenbouwkundige techniek & ruimtelijke planning en exploitatie en financiering van parkeervoorzieningen.

Bijzondere aandachtvelden en kennis en kunde liggen op het gebied van gebieds- en locatieontwikkeling (o.a. leisure-ontwikkelingen), verkeersontsluiting en -afwikkeling, verkeersveiligheid (o.a. op en rondom overwegen en tramkruisingen en effecten van led-reclame langs wegen) en verkeersgeneratie & parkeren (kencijfers én daadwerkelijk autobezit).

Ik ben met recht een echte ‘T-shaped professional’. Ik heb specialistische kennis en vaardigheden in mijn eigen expertises, maar daarnaast kan ik schakelen tussen abstractieniveaus en kan ik flexibel en creatief samenwerken aan vraagstukken die afstemming vereisen met andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, stedenbouw, economie of recreatie & toerisme.

Ik ben in mijn werk dan ook de ene keer projectleider (die inhoudelijk goed op de hoogte wil zijn van wat er binnen zijn projecten speelt) en de andere keer (senior-)specialist. En tot slot, niet onbelangrijk: ik geniet nog steeds van beide rollen en de inhoud van mijn werk.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Frank