Goudappel ISO Certificering en Safety Culture Ladder

Om onze opdrachtgevers duidelijk en transparant te adviseren, moeten werkprocessen gestructureerd en efficiënt verlopen. Daarom werken we al sinds 1998 met een op de ISO 9001 gebaseerd kwaliteitszorgsysteem.

Na herbeoordeling door EIK Certificering op basis van de nieuwe ISO 9001, is het certificaat van de Goudappel Groep (bestaande uit Goudappel B.V., Dat.mobility B.V., Meet4research en de Bedrijfsdiensten van Goudappel Groep B.V.) in 2023 opnieuw als uitmuntend beoordeeld.

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op borging van wat goed gaat en op continue verbetering van prestaties, doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Op basis van feedback van opdrachtgevers en andere stakeholders worden voortdurend verbeteringen doorgevoerd om onze organisatie op een steeds hoger niveau te brengen.

Goudappel staat niet alleen voor borging van kwaliteit. Veiligheid en gezondheid staan voor ons ook hoog in het vaandel. Sinds april 2022 is ons team Verkeersmodellen en -prognoses daarom gecertificeerd op de Safety Culture Ladder (SCL) op trede drie. Het team Verkeersmodellen en -prognoses is hiervoor extern geaudit door TÜV Nederland volgens het light statement. Met het vastleggen hiervan door middel van een certificaat, laten we niet alleen zien dat er een veilig en gezond werkklimaat voor iedereen is, we zorgen er hiermee ook voor dat we hier naar handelen én blijven handelen.

Naast de ISO 9001 en de SCL light zijn we ook gecertificeerd volgens ISO 27001 en ISO 20252. Het ISO 27001 certificaat inzake de informatiebeveiliging voor de gehele Goudappel Groep is begin 2017 afgegeven door LRQA Nederland en wordt nu jaarlijks geaudit door EIK certificering.

Het certificaat ISO 20252 betreffende het uitvoeren van marktonderzoek is eind 2023 opnieuw toegekend aan het team Beleids- en gedragsonderzoek door Stichting Toetsingsbureau KCC (aan de MOA gelieerde organisatie).

logo's certificering

Meer weten over onze kwaliteitszorg?

Bart Bos (kwaliteitsmanager) vertelt u er graag meer over.

Neem contact op met Bart