NVP Analyzer: onderbouw beslissingen met verplaatsingsdata

Oplossing

NVP Analyzer

Of het nu gaat om het monitoren en evalueren van bestaand mobiliteitsbeleid, het toetsen van geplande maatregelen of het ontwikkelen van nieuw beleid: als beleidsmaker wil je onderbouwde beslissingen nemen over mobiliteitsvraagstukken. Kosteneffectief inzicht in actueel en compleet verplaatsingsgedrag helpt daarbij: hoe verplaatsen mensen zich? Waarom doen ze dat? En hoe verschilt dat tussen doelgroepen? Om deze inzichten eenvoudig op te doen, ontwikkelden we de NVP Analyzer. Een laagdrempelige online analyse-omgeving met de multimodale verplaatsingen en reismotieven van meer dan 25.000 Nederlanders.

Nederlands Verplaatsingspanel: complex beleid meetbaar maken

Veranderend mobiliteitsgedrag, nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals elektrische voertuigen, MaaS en deelmobiliteit) en overlap tussen verschillende beleidsprogramma's zorgen ervoor dat het beleidsveld steeds moeilijker te bevatten is. Doordat er zoveel gebeurt, is onduidelijk wat het effect is van welke maatregel, hoe en of gedrag verandert en wat dit betekent voor bestaand of nieuw beleid. Standaardmethodes zoals enquêtes en metingen op straat zijn hiervoor te langzaam en duur. Ook worden deze vaak niet gestandaardiseerd over verschillende beleidsprogramma's uitgevoerd. 

Samen met Mobidot en Kantar ontwikkelde Dat.mobility (onderdeel van Goudappel) een oplossing voor het kosteneffectief meten en bijsturen van effecten van mobiliteitsbeleid: het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Eén databron die sinds 2019 continu het verplaatsingsgedrag van 10.000 panelleden en hun achtergrondkenmerken meet.

Het Nederlands Verplaatsingspanel geeft inzicht in: 

 • Alle verplaatsingen buitenshuis met alle verschillende modaliteiten (herkomsten, bestemmingen en overstappen)

 • Het doel van iedere verplaatsing 

 • Hoe verplaatsingsgedrag verschilt tussen doelgroepen (door inzicht in zowel achtergrondkenmerken als gedetailleerd verplaatsingsgedrag: vervoerswijzen, routes en activiteitenpatronen)

 • Trends en ontwikkelingen van mobiliteit over tijd (in plaats van eenmalige metingen worden reizigers langere tijd gevolgd, wat beter inzicht geeft in de dynamiek van gedragsveranderingen)

Met het NVP kunnen meerdere programma's tegelijkertijd gemeten worden, wat het een kostenefficiënte oplossing maakt voor het uniform monitoren en evalueren van beleidsmaatregelen. Door beter monitoren wordt het makkelijker om tussentijds bij te sturen, wat uiteindelijk weer leidt tot betere resultaten.

NVP Analyzer: inzicht in data Nederlands Verplaatsingspanel

De NVP Analyzer maakt het volledige reisgedrag uit het Nederlands Verplaatsingspanel breed toegankelijk voor verschillende typen gebruikers. Deze online analyse-omgeving biedt beleidsmakers en onderzoekers de benodigde informatie voor het nemen van onderbouwde beslissingen over mobiliteitsvraagstukken.

Voorbeeldanalyse NVP Analyzer

Een voorbeeldanalyse binnen de NVP Analyzer

Toepassingsmogelijkheden van de NVP Analyzer 

Voorbeeldtoepassingen van de NVP Analyzer zijn:

 • Eenvoudig inzicht verkrijgen in het verplaatsingsgedrag van verschillende doelgroepen: “Tussen welke herkomsten en bestemmingen maken welke mensen gebruik van het openbaar vervoer?” 

 • Laagdrempelig monitoren en evalueren van bestaande beleidsmaatregelen: “Wat is het effect van de invoering van 30 km/u op de modal split in onze gemeente?” 

 • Toetsen van geplande maatregelen: “We moeten infrastructuur vervangen. Wat betekent zo’n ingreep voor de reispatronen in onze gemeente?” 

 • Ontdekken van nieuwe vraagstukken en nieuw mobiliteitsbeleid, onderbouwd met data: “Ik werk aan de herontwikkeling van een locatie. Om een gericht plan te kunnen maken, heb ik inzicht nodig in reispatronen en doelgroepen.” 

In de toekomst wordt het mogelijk om de ontwikkeling van verplaatsingsgedrag over tijd te bekijken. De NVP Analyzer bevat op dit moment informatie uit het jaar 2023 en we werken aan het toevoegen van data uit eerdere jaren. 

Voorbeeldanalyse NVP Analyzer 2

Gedetailleerd inzicht in verplaatsingsgedrag en achtergrondkenmerken

De voordelen van de NVP Analyzer 

 • Unieke online analyse-omgeving met actuele, continu gemeten verplaatsingen van meer dan 25.000 Nederlanders (inclusief vervoerswijze, reismotief en persoonskenmerken) 

 • Zeer gedetailleerde informatie (o.a. inzicht in multimodale reizen, ketenreizen en overstap-gedrag) 

 • Data wordt veilig ontsloten en voldoet aan de privacy-eisen 

 • Eenvoudig en laagdrempelige analysemogelijkheden zoals herkomst-bestemmings-, selected link- en doelgroep analyses 

 • Informatie in de tool wordt visueel toegankelijk gepresenteerd in de vorm van overzichtelijke kaarten en grafieken die eenvoudig kunnen worden geëxporteerd 

 • Mogelijkheid tot maatwerk door het toevoegen van klantspecifieke data of andere data zoals Floating Car Data voor nog beter inzicht op lokaal niveau 

 • Ondersteuning bij gebruik van de tool via onze helpdesk 

 • Naast ondersteuning bij het gebruik van de tool, kunnen onze adviseurs helpen bij het interpreteren van data en uitvoeren van aanvullende analyses

 • Continue doorontwikkeling in samenwerking met onze klanten voor optimale gebruiksvriendelijkheid en de beste inzichten, inspelend op behoeftes en ervaringen uit de praktijk

Meer weten?

We vertellen u graag hoe de NVP Analyzer helpt bij nemen van onderbouwde beslissingen over mobiliteitsvraagstukken.

Neem contact op met Peter