Monitor Mobiliteit & Vervoer: inzicht in mobiliteitsgedrag dankzij Nederlands Verplaatsingspanel

Project

verplaatsingsgedrag monitoren

Hoe ontwikkelt mobiliteit en vervoer zich in Nederland? Dat maakt het team Data, Monitoring, Evaluatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzichtelijk met de monitor Mobiliteit & Vervoer. Hiervoor gebruiken ze data uit het Nederlands Verplaatsingspanel.

Hoe het begon: inzicht in effectiviteit coronamaatregelen

Het is maart 2020 wanneer de coronapandemie zich snel uitbreidt. Nederland gaat in lockdown en de overheid, wegbeheerders en het outbreak management team hebben acuut behoefte aan landelijke en continue informatie over de mobiliteit van Nederlanders. 

De belangrijkste vraag: houdt men zich aan de maatregelen? De grote landelijke onderzoeken “Onderweg in Nederland” (ODiN) van het CBS en het “Mobiliteitspanel Nederland” (MPN) van het KiM bezitten onvoldoende actualiteit en continuïteit om aan deze vraag te voldoen. Daarom besluit het Monitoring- en Evaluatieteam van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zelf een monitor te ontwikkelen.

Gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel

Voor deze monitor werd wekelijks (en aanvankelijk zelfs twee maal per week) informatie uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) gebruikt. Op dagelijkse basis werd hierin informatie zichtbaar over de ontwikkeling van:

  • Aantal ritten, reistijd en afstanden per vervoerwijze
  • Index ontwikkeling bestemmingen
  • Reizigers in ochtend en avondspitsen
  • Modal split per uur en naar motief
  • Modal shift
  • Verplaatsingen tijdens avondklokuren

Met de NVP-data beschikte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over real time en continue data wat betreft het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Ten tijde van de coronapandemie verschafte dit het ministerie, maar ook het outbreak management team, belangrijke inzichten op basis waarvan (corona)maatregelen konden worden aangescherpt.

Inzicht in de soort bestemmingen (gemiddelde per weekdag)

Inzicht in de gemiddelde reistijd (min) per weekdag per modaliteit per panellid

Nu: inzicht in ontwikkeling mobiliteit

Nog steeds worden deze data maandelijks gemonitord met als doel meer inzicht in de ontwikkeling van vervoer en mobiliteit. Deze inzichten helpen bij het bepalen van de richting van mobiliteitsbeleid voor de Nederlandse bevolking. Iedere maand deelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de meest actuele cijfers uit de monitor.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jaar: 2020 - heden