Inzicht in klimaateffecten mobiliteitsbeleid gemeente Utrecht

Utrecht

De gemeente Utrecht werkt aan een visie om in 2050 klimaatneutraal te worden. Belangrijk daarvoor is inzicht in de impact van mobiliteitsbeleid op klimaat. Door middel van OmniTRANS Emissions hielpen we de gemeente hiermee.

Over OmniTRANS Emissions

OmniTRANS Emissions is een analyse instrument waarmee gemeentes en provincies actief een bijdrage kunnen leveren aan doelstellingen ten aanzien van klimaat en/of luchtkwaliteit. Het maakt de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂), fijnstof (PM10) en stikstof (NOx) door gemotoriseerd verkeer inzichtelijk, met behulp van de uitkomsten van een verkeersmodel. Dit biedt u houvast met betrekking tot het bereiken van uw doelstellingen op het gebied van uitstoot.

Lees meer over OmniTRANS Emissions

Inzicht in klimaateffecten mobiliteitsbeleid

Om de gemeente inzicht te geven in de impact van haar mobiliteitsbeleid op het klimaat, namen we het Mobiliteitsplan 2040 als uitgangspunt. Dit plan focust op:

  • Slim bestemmen: groei van de stad stimuleren langs het ov-netwerk
  • Anders reizen: inzet op mobiliteitsmanagement - inwoners en bezoekers stimuleren om waar mogelijk niet, op een ander tijdstip of anders te reizen
  • Netwerken op orde: om de groei van mobiliteit op te vangen, worden loop-, fiets en ov-netwerken verbeterd
  • Slim parkeren: minder parkeerplaatsen per inwoner en meer ruimte voor voetgangers, groen en spelen, meer P+R’s buiten de Ring
  • Slim sturen: inzet op schone vervoersmiddelen en door middel van verkeersmanagement sturen op doorstroming en routekeuze

Met behulp van het verkeersmodel van de gemeente en de module OmniTRANS Emissions is per stap van het mobiliteitsplan het klimaateffect (CO₂ emissie) bepaald. In deze berekeningen focusten we op het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, daarom is het doorgaande verkeer door de gemeente Utrecht niet in beschouwing genomen.

Afname van CO₂-emissies met 33%

De uitkomst van deze analyse is hoopvol: als alle stappen uit het Mobiliteitsplan worden geïmplementeerd, nemen de CO₂-emissies in 2040 af met 33% ten opzichte van het basisjaar 2015. Vooral de invoering van een zero-emissie zone in de stad heeft een enorme positief effect.

Dit project bewijst de meerwaarde van een module als OmniTRANS Emissions, waarmee beleidsmaatregelen door middel van een verkeersmodel getoetst kunnen worden op hun impact op het klimaat.

“Het onderzoek is voor ons een eerste belangrijke stap in het kwantificeren van onze CO₂ opgave voor Mobiliteit. Het is een begin van intern en extern gesprek over mogelijk extra te nemen maatregelen.”

Adriaan Hoogstraten (strategisch mobiliteitsadviseur, gemeente Utrecht)

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2023

Ook inzicht in de klimaateffecten van uw mobiliteitsbeleid?

We maken het graag voor u inzichtelijk met OmniTRANS Emissions.

Lees meer

Oplossing

OmniTRANS Emissions