Provincies Noord-Brabant en Limburg brengen verplaatsingsgedrag inwoners in beeld

Nieuws

17 november 2023

Eindhoven

Hoe ziet het mobiliteitsgedrag van onze inwoners eruit? En welk effect hebben beleidsmaatregelen? Vragen die de provincies Noord-Brabant en Limburg straks kunnen beantwoorden, dankzij onderzoek dat Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Mobidot, I&O Research en Kantar de komende jaren samen uitvoeren.

Representatieve deelnemersgroep

Data over verplaatsingsgedrag leveren waardevolle inzichten op over mobiliteitstrends, veranderingen in verplaatsingsgedrag en daarmee ook de effectiviteit van maatregelen. Voor dit onderzoek wordt in Noord-Brabant en Limburg een representatieve deelnemersgroep van zo’n 2.800 inwoners geworven. Deelnemers worden onderverdeeld naar regio, leeftijdsklasse en stedelijkheidsgraad. Zo krijgen we een nog beter beeld van het verplaatsingsgedrag in deze provincies.

Voor dit onderzoek maken we onder andere gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel: een landelijk dekkende databron van mobiliteit en activiteiten van 10.000 panelleden. Met toestemming van de panelleden wordt hierin sinds 2019 dagelijks via een smartphone-app bijgehouden wanneer, hoe, waar en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden en het doel van verplaatsingen, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG worden de data met zorg verwerkt en gegevens die individuen kunnen identificeren, worden afgeschermd. Het Nederlands Verplaatsingspanel is een initiatief van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Kantar en Mobidot en wordt door gemeenten, provincies en ministeries gebruikt om beleidsprogramma’s te monitoren, evalueren en vergelijken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Mobidot en I&O Research. I&O Research neemt de werving van nieuwe deelnemers op zich, die start in januari. Mobidot levert de applicatie waarmee alle data worden verzameld en Dat.mobility vertaalt dit naar een dashboard voor de provincies. Naar verwachting zijn in april de eerste resultaten van het onderzoek beschikbaar.