Implementatie OmniTRANS Realtime binnen automatisch rijden-programma PRYSTINE

Automatisch rijden

Veel autofabrikanten werken al aan de steeds verdere automatisering van rijtaken, met als doel om in de toekomst auto’s volledig of gedeeltelijk automatisch te kunnen laten rijden.

Zo ook PRYSTINE, een Europees onderzoeksproject (ECSEL-2017) gericht op het realiseren van een zogenaamd Fail-operational Urban Surround Perception (FUSION) om een bijdrage te leveren aan dat doel.

FUSION-systeem

Het FUSION-systeem is gebaseerd op verschillende sensoren in de auto om veilig automatisch rijden mogelijk te maken in stedelijke en landelijke omgevingen. Binnen dit project werken circa 50 Europese organisaties - waaronder overheidsorganisaties, universiteiten en private partijen - samen op het gebied van digitale infrastructuur, computer science, automotive en verkeerskunde om dit systeem te realiseren en te beproeven in diverse cases.   

Hoe zet u smart mobility zoals Prystine in en wat levert het op? Lees het hier.

OmniTRANS Realtime

Oplossing voor proactief verkeersmanagement door middel van voorspellingen op basis van realtime data.

Lees meer

Oplossing

realtime congestie voorspellen

OmniTRANS Realtime

OmniTRANS Realtime is binnen het Prystine-programma geïmplementeerd als één van de mogelijke oplossingen om veilig automatisch rijden mogelijk te maken. Dit is in 2019 en 2020 in de praktijk getest tussen Eindhoven en Helmond met een testauto, uitgerust met verschillende sensoren (radar, video, lidar) waaronder OmniTRANS Realtime, om data te verzamelen voor het trainen van een decision making systeem voor geautomatiseerde rijtaken.

De rol van Dat.mobility (het onderdeel van Goudappel dat gespecialiseerd is in data-analyses en IT-oplossingen) was toegespitst op het inbrengen van de actuele verkeerssituatie inclusief voorspellingen tot enkele minuten vooruit. Daarmee levert OmniTRANS Realtime informatie aan voertuigen die de range van omgevingsperceptie vergroot ten opzichte van de sensoren die in de voertuigen aanwezig zijn, zoals radar, lidar en camerasystemen. 

De voorspellingen van OmniTRANS Realtime hebben vooral meerwaarde wanneer er een vorm van congestie (bijv. file of file op kruispunten) is tot 1 kilometer voor het voertuig. In dat geval worden namelijk bepaalde rijtaken (zoals inhalen of versnellen) uit de keuzeset met potentiële rijtaken gehaald, waardoor het beslismodel sneller tot een uitkomst komt en automatische voertuigen dus rekening houden met congestie verderop de route.

Dat resulteert weer in een verhoogde verkeersveiligheid en betere doorstroming. Voor een gemiddelde testdag gold dat in 86,4% van de testritminuten het testvoertuig congestie-informatie ontving van OmniTRANS Realtime. Dat dit aandeel zo groot was, wordt mede veroorzaakt door de overwegend stedelijke wegen in het netwerk, dat uit meerdere kruispunten bestaat.  

Het PRYSTINE programma is een aanzienlijke versneller geweest voor de ontwikkeling van onze korte termijn-verkeersvoorspeller OmniTRANS Realtime. Naast toepassing in technologie voor automatische voertuigen richten we ons ook op verkeersmanagement in steden voor overheden. 

Opdrachtgever: PRYSTINE
Jaar:  2018 - 2021