Fietsintensiteiten uit OmniTRANS Spectrum vanaf Q3 2023 beschikbaar in VIA Software

Nieuws

5 juni 2023

OmniTRANS Spectrum

Proactiever verkeersveiligheidsbeleid kan alleen met inzicht over de hoeveelheid voertuigen en de gereden snelheden in een bepaalde periode. Goed nieuws voor gebruikers van VIA Software (leverancier van software voor verkeersveiligheidsanalyses voor onder andere gemeenten en provincies). Vanaf het derde kwartaal van 2023 hebben zij toegang tot fietsintensiteiten uit OmniTRANS Spectrum, het landelijk datagedreven verkeersmodel van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel). Afgelopen maart werd hiervoor een leveringsovereenkomst getekend tussen Dat.mobility en VIA Software.

Proactiever verkeersveiligheidsbeleid

Om proactiever verkeersveiligheidsbeleid te stimuleren, biedt VIA Software al langer data over gereden snelheden van autoverkeer. Tot op heden was de relatie met fietsdrukte een ontbrekende variabel. Dat terwijl onderzoek uitwijst dat er een sterke relatie bestaat tussen ongevalsrisico en fietsdrukte. Door fietsintensiteiten uit OmniTRANS Spectrum te gebruiken, ontstaat een hoogwaardig en gedetailleerd beeld van mobiliteit.

In OmniTRANS Spectrum wordt door middel van datafusie jaarlijks een beeld gegenereerd van de gemiddelde werkdagmobiliteit voor auto, openbaar vervoer en fiets. Dat doen we onder andere door middel van ODiN, FCD en het Nederlands Verplaatsingspanel. Voor fietsverkeer leidt dit tot de best mogelijke inschatting van fietsintensiteiten op wegvakniveau zoals op dit moment in Nederland beschikbaar.

De fietsintensiteiten uit OmniTRANS Spectrum zijn door VIA Software-gebruikers te raadplegen via een aanvullende module vanaf het derde kwartaal van 2023.

Meer weten over OmniTRANS Spectrum?

Krijg ook inzicht in mobiliteit in Nederland op ieder schaalniveau.

Lees meer over OmniTRANS Spectrum