Eerste keer integrale analyse goederenvervoer ten behoeve van kabinetsformatie

Project

Logistiek

Voor de eerste keer is in het kader van de kabinetsformatie ook een Nationale Capaciteits en Marktanalyse Goederenvervoer uitgevraagd door de Rijksoverheid. Later is dit het IMA gaan heten. In de IMA worden verschillende groeiprognoses doorgerekend die daarmee inzicht geven in mogelijke knelpunten op de verschillende netwerken.

Eindelijk goederenvervoer

De zogeheten NMCA werd altijd uitgevoerd voor personenmobiliteit. In deze analyses wordt onderzocht welke knelpunten op het wegennet en in het openbaar vervoer kunnen optreden, gegeven de verschillende groeiprognoses.

In 2021 is voor het eerst niet alleen om personenmobiliteit gevraagd, maar is voor het eerst ook gevraagd naar een analyse voor het goederenvervoer. Goudappel mocht zowel de analyses voor de personenmobiliteit uitvoeren als voor goederenvervoer.

Samen met partner Districon heeft Goudappel de resultaten van de groeiprognoses verwerkt tot heldere kaarten en tabellen waarop de knelpunten inzichtelijk zijn gemaakt. Voor zowel het wegennet, als het spoor en vaarwegennet zijn de resultaten gedeeld met de betreffende beheerders; Rijkswaterstaat en ProRail. Aanvullend zijn kwalitatieve analyse verricht naar de capaciteit van luchtvracht en buizenleidingen in Nederland. Uiteindelijk zijn alle uitkomsten samengevat in één IMA goederenvervoer.

Goederenvervoer 2040

Scenario's voor het goederenvervoer in 2040

Het IMA goederenvervoer is opgenomen in de stukken voor de kabinetsformatie waar experts op basis van de resultaten bepalen wat de benodigde inzet is van het kabinet op het dossier ‘Infrastructuur’. De resultaten van de IMA zijn ook vrij beschikbaar voor iedereen via de website van de Rijksoverheid: Achtergrondrapportage integrale mobiliteitsanalyse

Opdrachtgever: Rijksoverheid
Jaar: 2021