Mobiliteitsdata als basis voor buitenreclameonderzoek

Project

Buitenreclame onderzoek

Het aanbod van buitenreclame is de afgelopen jaren hard gegroeid en veranderd, onder andere door de opkomst van digitale buitenreclame. Adverteerders en mediabureaus willen weten hoeveel mensen een bepaalde locatie passeren en hoe groot de kans is dat zij hun advertentie zien. Het Buitenreclame Onderzoek geeft die informatie, op basis van onze databronnen.

Nieuw Buitenreclame Onderzoek

Het Buitenreclame Onderzoek (BRO) is de marktstandaard voor het meten en rapporteren van buitenreclame. In 2024 is het BRO compleet vernieuwd, zodat het nog beter inzicht geeft in het bereik van buitenreclame. Het maakt hiervoor gebruik van een smartphone-app, zodat duidelijk wordt welke doelgroepen op welke momenten met welke buitenreclameobjecten in aanraking komen.

Het nieuwe onderzoek bestaat uit vier bouwstenen, waarvan twee door Dat.mobility (het data-onderdeel van Goudappel) zelf ontwikkelde databronnen: OmniTRANS Spectrum en het Nederlands Verplaatsingspanel.

Lees meer over de bouwstenen van het BRO

OmniTRANS Spectrum

OmniTRANS Spectrum is een zeer uitgebreide databron over mobiliteitspatronen in heel Nederland. Spectrum geeft inzicht in alle aspecten van mobiliteit, zoals de bestemmingen van verkeer vanuit een bepaald gebied, de bereikbaarheid per modaliteit (auto, fiets, voetganger en ov) en verkeersaantallen op ieder wegvak in Nederland. Het maakt gebruik van een groot aantal databronnen zoals het NDW en ODiN. 

Binnen het BRO vormen de data uit OmniTRANS Spectrum de eerste bouwsteen, die informatie geeft over het totale verkeersvolume in Nederland. Specifiek voor BRO hebben we data over voetgangersstromen en indoor-locaties toegevoegd aan het model. We actualiseren het totale model ieder jaar.

Lees meer over OmniTRANS Spectrum

Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)

De tweede bouwsteen in het BRO onderzoek is het Nederlands Verplaatsingspanel, onze landelijk dekkende en regio specifieke databron van de mobiliteit en activiteiten van ruim 10.000 Nederlanders. Door middel van een smartphone app registeren we de verplaatsingen van panelleden, inclusief het doel van de verplaatsing en de ondernomen activiteiten. 

In het nieuwe BRO zijn ruim 3,6 miljoen verplaatsingen van 20.000 panelleden opgenomen. Elk jaar komen hier de verplaatsingen van zo'n 10.000 panelleden bij. Het NVP wordt in het BRO gebruikt om de volumes uit OmniTRANS Spectrum te profileren naar persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, sociale klasse en opleiding.

Lees meer over het NVP

In deze video geeft adviseur Sander van der Drift uitleg over de gebruikte databronnen

Opdrachtgever: JIC BRO
Jaar: 2023 - heden