OmniTRANS Spectrum

OmniTRANS Spectrum, ook wel ‘Mobiliteitsspectrum’ genoemd, is een datagedreven, landsdekkend systeem dat informatie levert over de mobiliteit in elk gebied en op elk wegvak, voor de modaliteiten auto, vracht, OV en fiets. Het systeem maakt gebruik van datafusie om tot een hoogwaardig en gedetailleerd beeld over mobiliteit te komen.

Spectrum

Landelijk uniforme informatie

OmniTRANS Spectrum biedt twee soorten informatie:

1. Statistieken over de huidige mobiliteit en bereikbaarheid

We noemen dit ook wel de ‘verkeerskundige vingerafdruk’, waarbij deze informatie gebruikt wordt in allerlei mobiliteitsonderzoeken. Denk hierbij aan de omvang, samenstelling, herkomsten/bestemmingen en reistijden van verkeer, zowel voor de auto, openbaar vervoer, als de fiets. Maar ook informatie zoals ruimtelijke functies, bereikbaarheid en mobiliteitsprofielen van gebieden maken onderdeel uit van deze informatie.

2. Basisinformatie voor modellen en analyses

Informatie over het huidige verkeer dient als bron voor talloze modellen en analyseprocessen. Denk aan het opstellen van regionale verkeersmodellen en het berekenen van emissies van wegverkeer. OmniTRANS Spectrum kan voor elke geografische indeling actuele sociaal-economische gegevens, ritproductie, digitale netwerken, weerstandsinformatie, basismatrices en gekalibreerde intensiteiten per motief en modaliteit, als basisinformatie leveren.

Data als uitgangspunt

Op diverse ruimtelijke schaalniveaus komt er in toenemende mate steeds meer data beschikbaar die informatie bevat over mobiliteitsstromen of daar verklarend voor is. Veel van die databronnen geven echter alleen inzicht in een specifiek deel van de totale mobiliteit of verklaring daarvan. Door databronnen te combineren kunnen ze elkaar aanvullen en neemt de kwaliteit van verkeerscijfers en verkeersmodellen enorm toe. Het combineren van databronnen was tot op heden niet evident omdat veel bronnen verschillen in schaal- en aggregatieniveaus. Zo maken veel verkeersmodellen, gezien hun werking, onvoldoende gebruik van de huidige datarijkdom. Dit leidt tot nabewerkingen of zelfs de onmogelijkheid om bepaalde data te gebruiken. OmniTRANS Spectrum maakt het nu wel mogelijk databronnen te combineren. Met datafusietechnieken worden meerdere databronnen gecombineerd en de lacunes modelmatig ingevuld.

OmniTRANS Spectrum wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat momenteel landsdekkende informatie voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Meer weten?

Benieuwd wat OmniTRANS Spectrum voor u kan betekenen? We bespreken het graag met u.

Neem contact op