OmniTRANS Spectrum

Oplossing

OmniTRANS Spectrum

OmniTRANS Spectrum, ook wel ‘Mobiliteitsspectrum’ genoemd, is de eerste en enige mobiliteitsdatabron bestaande uit ruimtelijke data en mobiliteitspatronen voor heel Nederland. Deze databron geeft inzicht in alle aspecten van mobiliteit; van bestemmingen van verkeer vanuit een bepaald gebied, tot de bereikbaarheid per modaliteit vanuit een bepaalde wijk, en de verkeersintensiteiten op ieder wegvak in Nederland, voor zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. OmniTRANS Spectrum is door Dat.mobility en Goudappel in eigen huis ontwikkeld.

Het ontstaan van OmniTRANS Spectrum

De meeste databronnen geven alleen een beeld van een specifiek onderdeel van mobiliteit, terwijl er vaak juist behoefte is aan een combinatie van data-elementen om tot goede inzichten te komen. Denk aan herkomsten/bestemmingen die je uit mobiele data haalt, gemeten intensiteiten uit NDW-data, kerngegevens over mobiliteit uit ODiN, ruimtelijke verdeling van banen en inwoners uit CBS-gegevens, of data over het aantal verplaatsingen op een bepaalde weg. Door het gebruik van datafusietechnieken, combineert OmniTRANS Spectrum verschillende databronnen die elkaar aanvullen. De schaal- en aggregatieniveaus zijn met elkaar in lijn gebracht voor een kloppend totaalbeeld. Zo geeft OmniTRANS Spectrum  een hoogwaardig en gedetailleerd beeld van alle aspecten van mobiliteit.

De voordelen van OmniTRANS Spectrum

  • Compleet mobiliteitsbeeld: OmniTRANS Spectrum is de eerste en enige databron die voorziet in een compleet mobiliteitsbeeld.
  • Landsdekkend: Alle data die nodig is als input voor zowel regionale als landelijke analyses kunnen uit OmniTRANS Spectrum worden gehaald.
  • Hoogwaardige kwaliteit: De databron is van hoogwaardige kwaliteit, omdat deze gebruik maakt van openbare databronnen die ten minste jaarlijks geactualiseerd worden. Daarnaast zijn de uitkomsten goed herleidbaar. Veel databronnen die wij gebruiken, maken onderdeel uit van basisregistraties van de overheid, die jaarlijks in kwantiteit en kwaliteit toenemen. 
  • Actueel: De data wordt jaarlijks vernieuwd zodat deze altijd up-to-date en relevant is.
  • Sneller en efficiënter werken: OmniTRANS Spectrum maakt efficiënter werken mogelijk doordat alle benodigde data voor berekeningen en analyses direct beschikbaar zijn.

Toepassingsmogelijkheden van OmniTRANS Spectrum

  1. Het leveren van inputdata voor de ontwikkeling van verkeersmodellen. Voor dit soort modellen is veel data nodig, die in OmniTRANS Spectrum voor een groot deel al is voorbereid. Voor een regionaal model kan deze data nog verder worden verfijnd en aangevuld met lokale gegevens. Dit zorgt voor meer efficiency bij het ontwikkelen van regionale verkeersmodellen.
  2. Het leveren van landelijke of regionale inzichten in mobiliteitspatronen, zoals bijvoorbeeld voor het Nationaal Fietsbeeld of voor landelijke emissieberekeningen van wegverkeer
  3. Het leveren van data voor mobiliteitsonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de omvang, samenstelling, herkomsten/bestemmingen en reistijden van verkeer, zowel voor de auto, het openbaar vervoer als de fiets. Ook ruimtelijke functies, bereikbaarheid en mobiliteitsprofielen van gebieden kunnen onderzocht worden met de data uit OmniTRANS Spectrum.  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de toepassing van data uit OmniTRANS Spectrum. Samengevat maakt deze databron het mogelijk om op elk schaalniveau inzicht te krijgen in mobiliteit. Maatwerk is mogelijk. OmniTRANS Spectrum kan op verzoek projectmatig verder worden verfijnd. OmniTRANS Spectrum wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat momenteel landsdekkende informatie voor de jaren 2018 t/m 2022. We werken op dit moment aan de actualisatie voor 2023. 

Meer weten?

We vertellen u graag wat OmniTRANS Spectrum voor u kan betekenen.

Neem contact op met Jakob