Nationaal Fietsbeeld: eerste landelijke en actuele inzicht in fietsgebruik

Project

Nationaal Fietsplan

De fiets wordt gezien als het duurzame alternatief voor de korte en middellange afstand. Omdat beleidsinvesteringen in hoogwaardige fietsinfrastructuur een goede onderbouwing vragen, worden data-gedreven inzichten en antwoorden onmisbaar. Daarom hebben de Breda University of Applied Sciences (BUas), de Dutch Cycling Embassy en diverse andere publieke en private partijen de handen ineen geslagen en werken onder het label ‘Dutch Cycling Intelligence’ binnen het programma ‘Tour de force’, actief samen aan data-gedreven kennisontwikkeling op het gebied van de fiets.

Ontbrekende inzichten

Tot op heden is veel data en inzicht over het fietsgedrag- en beleving versnipperd, ligt er een diversiteit aan vragen op verschillende beleids- en aggregatieniveaus, en is data niet altijd voor beleidsmakers toegankelijk. Hoe vaak komt het niet voor dat een wegontwerper een aanpassing wil doen aan een straat of kruispunt, maar geen idee heeft van de fietsintensiteiten en de routekeuzen? Ook gebeurt het regelmatig dat onderzoekers iets willen zeggen over het verkeersveiligheidsrisico op een bepaalde weg, maar dat er dan niks bekend is over het aantal fietsers.

Nationaal Fietsbeeld

Een van de belangrijkste onderdelen in alle fiets gerelateerde vraagstukken zijn de fietsintensiteiten. Daarom ontwikkelde Dat.mobility, onderdeel van Goudappel, het ‘Nationaal Fietsbeeld’. Hierin worden fietstellingen op duizenden locaties in Nederland overzichtelijk gepresenteerd. Deze data is afkomstig uit het dataportaal van het NDW, waar alle tellingen van Nederlandse overheden staan opgeslagen. Dat.mobility heeft in samenwerking met BUas de fietstellingen verrijkt, zodat naast de inzichten in aantallen fietsers op een gemiddelde werkdag, weekenddag en weekdag, ook het verloop over de dag en de maanden van het jaar inzichtelijk gemaakt is. Hiervoor gebruikten we onze online tool OmniTRANS Analytics

Dataverrijking

Aan de hand van het verloop van de aantallen op wegvakken wordt ook afgeleid in hoeverre de fietsinfrastructuur meer door de utilitaire (lees: functionele) of wel de recreatieve fietser gebruikt wordt.

Ook is hier informatie aan gekoppeld uit OmniTRANS Spectrum. Op basis van datafusie- en modeltechnieken voor elke befietsbare verbinding in Nederland, is een schatting opgenomen van de fietsintensiteit. Dit is door ons ontwikkeld op basis van het ‘Fietsnetwerk’ van de Fietsersbond, open data over het verplaatsingsgedrag, en slimme toedelings- en schattingstechnieken voor de ontbrekende gegevens. Doordat de schattingen binnen een volledig multimodale omgeving plaatsvinden, zijn de uitkomsten accuraat en een afgeleide van het mobiliteitsgedrag en de bereikbaarheid per CBS-buurt.

Nationaal Fietsbeeld

Landsdekkend en actueel inzicht

De schattingen van fietsintensiteiten zijn nog niet perfect, maar geven een aardig beeld van de verwachte fietsintensiteit voor elke straat, fietspad en doorsteek. In combinatie met de daadwerkelijk gemeten waarden, geeft het Nationaal Fietsbeeld voor het eerst een landsdekkend en actueel inzicht in fietsgebruik op netwerkniveau voor de strategische beleidsmaker.

Deze resultaten zijn bovendien een waardevolle bijdrage aan het Dutch Cycling Intelligence-programma, waarmee Nederlandse overheden direct beter inzicht krijgen in beleidsrelevante fietsinzichten.

Opdrachtgever: Brede University Of Applied Sciences
Jaar: 2022