Gebiedsanalyse herkomst-bestemmingsgegevens Lingewaard

Project

Lingewaard

Herkomst-bestemmingsinformatie is vaak een ontbrekende informatiebron voor verkeerskundigen. Traditioneel wordt deze informatie ingewonnen via verkeersmodellen en kentekenenquêtes, maar er zijn inmiddels steeds meer mogelijkheden om deze gegevens op basis van gemeten, mobiele, databronnen te verkrijgen. OmniTRANS Spectrum wordt gevoed met herkomst-bestemmingsdata uit mobiele telefoniedata.

Gemeten in plaats van gemodelleerd

Het grote voordeel van het gebruik van herkomst-bestemmingsdata is dat de verplaatsingspatronen daadwerkelijk gemeten zijn, en niet gemodelleerd zoals een verkeersmodel doet. Maar er zijn ook enkele nadelen. De locaties van mobiele telefoons zijn niet, zoals met GPS, exact te bepalen, maar worden benaderd op basis van dichtheid en richting van de aangestraalde zendmasten. Daarnaast betreft de data een steekproef, en kunnen alleen de relatieve patronen gebruikt worden. Om deze nadelen het hoofd te bieden, vullen we met OmniTRANS Spectrum de lacunes in de data modelmatig, en verrijken we deze naar het absolute mobiliteitsniveau.

Herkomst-bestemmingsdata Lingewaard

Een voorbeeld van herkomst-bestemmingsdata in OmniTRANS Spectrum

Inzicht in verplaatsingsgedrag

De gemeente Lingewaard heeft herkomst-bestemmingsdata gebruikt om een inzicht te krijgen in het gebruik van het wegennet. Op basis van een provinciale pré-verkenning voor de A325/N325 en de gesloten woondeal tussen het Rijk en de regio Arnhem-Nijmegen, is het de verwachting dat de hoeveelheid verkeer de komende jaren blijft toenemen. Het is maar de vraag of het wegennet van Lingewaard hierop voorbereid is. Op lokaal niveau ziet de gemeente nu al regelmatig verkeersopstoppingen bij de toegangswegen van en naar Lingewaard. Voor de aanpak van de toenemende bereikbaarheidsproblemen, wilde de gemeente eerst in beeld hebben wat het verplaatsingsgedrag is van en naar Lingewaard om routekeuzes beter in te schatten en het regionale verkeersmodel te verbeteren.

Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard
Jaar: 2021