Landelijke intensiteitsgegevens voor emissieregistratie RIVM

Project

Emissie

De landelijke emissieregistratie van het RIVM speelt een belangrijke rol bij de onderbouwing van milieubeleid, maar ook bij nationale- en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens in verschillende sectoren. Dat.mobility, onderdeel van Goudappel, levert hiervoor inputgegevens op basis van OmniTRANS Spectrum.

Om te kunnen voldoen aan de rapportageverplichtingen, is inzicht nodig in de uitstoot van schadelijke stoffen van het gemotoriseerde verkeer per vierkante kilometer in Nederland. De totale landelijke uitstoot van het gemotoriseerde verkeer wordt door het CBS berekend. De taakgroep ‘Ruimtelijke Verdeling’ van het RIVM staat voor de taak om deze landelijk emissiecijfers ruimtelijk over Nederland te verdelen. Hiervoor zijn verkeersintensiteiten per wegvak nodig op een landsdekkende schaal. Omdat deze data voor monitoring wordt gebruikt, is het bovendien belangrijk dat de gegevens op een uniforme en reproduceerbare manier tot stand komen, en een hoog detailniveau bevatten. 

OmniTRANS Spectrum

OmniTRANS Spectrum

Unieke databron

OmniTRANS Spectrum is een datagedreven, landsdekkend systeem dat informatie levert over de mobiliteit op ieder wegvak, en is daarmee de enige bron in Nederland die aan de gewenste voorwaarden voldoet. Op dit moment bevat OmniTRANS Spectrum informatie voor 2018, 2019 en 2020. Het RIVM maakt gebruik van informatie over 2020 waarbij specifiek aandacht is gegeven aan het verwerken van het COVID-19 effect op basis van het Nederlands Verplaatsingspanel.

Opdrachtgever: RIVM
Jaar: 2022

Actueel