Monitoring milieueffecten

Monitoring milieu

Heeft u inzicht nodig in neerslag van stikstof, of de geluidsbelasting op gevels in uw regio? Goudappel brengt de effecten op milieu en klimaat van ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in beeld. Ook toetsen we deze aan wettelijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan geluidshinder, luchtkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen.

Wettelijke verplichting

Voor het monitoren van milieueffecten maakt Goudappel gebruik van landelijk gestandaardiseerde rekenmodellen voor emissies en immissies. Voor veel overheden is het een wettelijke verplichting om geluidskaarten op te stellen en de luchtkwaliteit te monitoren. Wij kunnen u helpen aan deze verplichting te voldoen.  

Met kennis van mobiliteit

De effecten voor klimaat en milieu worden vastgesteld op wegvakbelastingen voor een gemiddelde weekdag, waarna vaak een omrekening moet plaatsvinden naar de verkeerskundig gebruikte intensiteiten voor een gemiddelde werkdag. Hiervoor gebruiken wij onze kennis op het gebied van mobiliteit en onze inzichten van verkeersintensiteiten in uw studiegebied. Met deze informatie als input berekenen we de uitgestoten schadelijke stoffen (emissies).

Oplevering naar keuze

Rekening houdend met omgevingsfactoren zoals bebouwing, bomen, wegdekverharding en wettelijke toegestane snelheden, brengen we de geluidsbelasting per gevel, en de luchtkwaliteit per straat in beeld (immissies). De resultaten van deze analyses delen we met u in onze eigen webbased applicatie iCinity, of leveren we op in gangbare databaseformaten of kaartbeelden. Ook voor vraagstukken op het gebied van milieumodellering kunt u bij ons terecht.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over het monitoren van milieueffecten.

Neem contact op met Jakob