iCinity

Oplossing

icinity

iCinity is een applicatie voor het bouwen, presenteren en analyseren van geluidsmodellen. iCinity houdt alle lucht- en geluid gerelateerde data bij, om deze aan te bieden aan rekenmodellen.

Inzicht van impact op milieu steeds belangrijker

Vanuit de nieuwe Omgevingswet hebben alle wegbeheerders de wettelijk taak gekregen om inzicht te geven in de geluidsbelasting langs hun wegen door de volgende producten te genereren:

  • Een omgevingsvisie met hierin een integrale langetermijnvisie voor de gehele fysieke leefomgeving. Hiervoor is inzicht in de huidige en toekomstige geluidsbelastingen van groot belang.
  • Voor alle wegen met een intensiteit groter dan 4.500 motorvoertuigen moet de BGE (Basis Geluid Emissies) worden vastgesteld en deze waarde moet om de vijf jaar worden gemonitord.
  • Opstellen van een saneringslijst met hierop de adressen die bloot worden gesteld aan een hoge geluidsbelasting en waarvoor op termijn geluidsreducerende maatregelen moeten worden getroffen.
  • Informatie die kan worden gebruikt als basis voor plannen op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Om deze producten te maken, is het gebruik van geluidsmodellen noodzakelijk. iCinity is een applicatie voor het bouwen, presenteren en analyseren van deze geluidsmodellen. Meer dan vijftig Nederlandse gemeenten, vaak verenigd in regionale milieudiensten, maken inmiddels gebruik van iCinity. 

Met een Basiskaart Geluidsemissie (BGE) voldoen aan de Omgevingswet

Het monitoren van de geluidsontwikkeling op gemeentelijke wegen met de Basiskaart Geluidsemissie (BGE)

Lees hoe wij u helpen

Oplossing

networks and modelling

Data en resultaten direct voorhanden 

De kracht van iCinity is dat alle benodigde informatie (databestanden van zowel verkeer als ruimtelijke omgeving) direct voorhanden zijn, en jaarlijks worden geactualiseerd. Deze informatie kan (automatisch) worden aangeboden aan elk rekenmodel (voor lucht en geluid) waarna de resultaten weer worden opgenomen in iCinity. Tenslotte kunnen alle data en inzichten worden gepresenteerd, geanalyseerd, en gedeeld met anderen. Alle mobiliteitsgerelateerde milieugegevens bevinden zich zo consistent op één centrale locatie, altijd en overal beschikbaar.

Kijk voor een overzicht van de huidige gebruikers, die hun gegevens openbaar hebben gemaakt, op iCinity.

Meer weten?

We vertellen u graag wat iCinity voor u kan betekenen.

Neem contact op met Jakob